Gå direkt till huvudinnehållet

Hypospadi

Senast reviderad:


Definition:
Ett medfött tillstånd som innebär att urinrörsöppningen mynnar på undersidan av peniskroppen, skrotum eller perineum.
Förekomst:
Cirka 1 per 300 pojkar.
Symtom:
Upptäcks vanligen av föräldrar/vårdpersonal efter födelsen.
Kliniska fynd:
Uretramynningen kan finnas på ollon, penis, skrotum eller perineum. Penisen kan vara böjd och det kan finnas förhudsdefekter.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av den kliniska undersökningen. Vid svårare fall kan hormonell och molekylär diagnostik vara indicerad. 
Behandling:
Expektans eller kirurgisk korrigering. 
  1. Kraft KH, Shukla AR, Canning DA. Hypospadias. Urol Clin North Am 2010; 37: 167-81.
  2. Baskin L. What Is Hypospadias?. Clin Pediatr (Phila). 2017;56(5):409–418. PMID:28081624. PubMed  
  3. Bouty A, Ayers KL, Pask A, Heloury Y, Sinclair AH. The Genetic and Environmental Factors Underlying Hypospadias. Sex Dev. 2015;9(5):239–259. PMID:26613581. PubMed  
  4. Frisén L, Söder O, Rydelis P-A. Kraftig ökning av könsdysfori bland barn och unga. Läkartidningen 2017; 114: EFMY. lakartidningen.se  
  5. Springer A, van den Heijkant M, Baumann S. Worldwide prevalence of hypospadias. J Pediatr Urol. 2016;12(3):152.e1–152.e1527. PMID:26810252. PubMed  
  6. Thilén U, Nordenskjöld A, Nordenskjöld M. Livslång uppföljning krävs vid medfödd missbildning. Läkartidningen 2010; 42: 2567-71. lakartidningen.se  
  7. van der Horst HJ, de Wall LL. Hypospadias, all there is to know published correction appears in Eur J Pediatr. 2017 Oct;176(10 ):1443. Eur J Pediatr. 2017;176(4):435–441. PMID:28840221. PubMed  
  8. Svensk barnkirurgisk förening. Hypospadi (2019-09-01) (Hämtad 2020-03-23). slf.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas