Gå direkt till huvudinnehållet

Fimos

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Tillstånd där förhuden (preputium) inte kan dras tillbaka över ollonet.
Förekomst:
Förekommer hos nästan alla spädbarn men försvinner i de allra flesta fall före 18 års ålder. 
Symtom:
Oftast inga besvär. Besvär med vattenkastning och smärtor vid erektion förekommer. 
Kliniska fynd:
Vid fysiologisk fimos mjuk förhud utan ärr. Vid patologisk fimos ärrvävnad, eventuellt tecken på balanitis xerotica obliterans.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och fynd som talar för tillståndet.
Behandling:
Ofta expektans. Hos pojkar >5 år kan steroidsalva prövas. Kirurgi är indicerad vid patologisk fimos eller vid utebliven effekt av annan behandling. 
  1. Region Örebro län. Fimosis. 2014-01-03 (Hämtad 2019-11-14). www.regionorebrolan.se  
  2. Phimosis. StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing; 2019 Jan (Hämtad 2019-11-14). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  3. Ghory HZ. Phimosis and paraphimosis. Medscape, last updated Aug 05, 2017. emedicine.medscape.com  
  4. Rikshandboken Barnhälsovård. Fimosis. 2018-05-08 (Hämtad 2019-11-14). www.rikshandboken-bhv.se  
  5. Moreno G, Corbalán J, Peñaloza B, et al. Topical corticosteroids for treating phimosis in boys. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Sep 2;9:CD008973. DOI: 10.1002/14651858.CD008973.pub2. DOI  
  6. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Fimosis hos barn. 2018-11-30 (2019-11-14). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  7. Makhija D, Shah H, Tiwari C, et al. Outcome of topical steroid application in children with non-retractile prepuce. Dev Period Med 2018; 22(1): 71-74. pmid:29641424 PubMed  
  8. Dillner J, von Krogh G, Horenblas S, Meijer CJ. Etiology of squamous cell carcinoma of the penis. Scand J Urol Nephrol Suppl 2000; 205: 189-93. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde