Gå direkt till huvudinnehållet

Balanit

Senast reviderad:


Definition:
Inflammation av ollon och/eller förhud.
Förekomst:
Vanligt tillstånd hos pojkar och personer med dålig hygien.
Symtom:
Smärtor, obehag, brännande känsla och klåda föreligger ofta.
Kliniska fynd:
Erytem/ödem med beläggning, flytning eller pusutveckling. Hos barn ofta fimos.
Diagnostik:
Diagnosen baseras i regel på symtom och kliniska fynd, men ytterligare utredning kan göras vid misstanke om särskild genes.
Behandling:
Består av egenbehandling. Empirisk lokalbehandling kan ofta behövas.
  1. Leber MJ, Tirumani A. Balanitis. Emedicine, 2018 (Hämtad 2019-10-16). emedicine.medscape.com  
  2. Barrisford GW, O'Leary MP, Givens J. Balanitis in adults. UpToDate 2019 (Hämtad 2019-10-16). www.uptodate.com  
  3. Rikshandboken barnhälsovård. Balanit. 2018-05-08 (Hämtad 2019-10-16). www.rikshandboken-bhv.se  
  4. Edwards SK, Bunker CB, Ziller F, et al. 2013 European guideline for the management of balanoposthitis. Int J STD AIDS 2014; 25(9): 615-26. pmid:24828553 PubMed  
  5. Wakatsuki A. Clinical experience of streptococcal balanoposthitis in 47 healthy adult males. Hinyokika Kiyo 2005;51:737-740. PubMed  
  6. Morris BJ, Krieger JN. Penile Inflammatory Skin Disorders and the Preventive Role of Circumcision. Int J Prev Med 2017; 8: 32. pmid:28567234 PubMed  
  7. Nenoff P, Koch D, Krüger C, et al. New insights on the antibacterial efficacy of miconazole in vitro. Mycoses 2017; 60(8): 552-557. pmid:28370366 PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim