Gå direkt till huvudinnehållet

Smärtor, svullnad och kulor i skrotum

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


 1. Crawford P, Crop JA. Evaluation of scrotal masses. Am Fam Physician. 2014;89(9):723–727. PMID:24784335. PubMed  
 2. Bourke MM, Silverberg JZ. Acute Scrotal Emergencies. Emerg Med Clin North Am. 2019;37(4):593–610. PMID:31563197. PubMed  
 3. Granitsiotis P, Kirk D. Chronic testicular pain: an overview. Eur Urol 2004; 45: 430-6. PMID: 15041105 PubMed  
 4. Wampler SM, Llanes M. Common scrotal and testicular problems. Prim Care 2010; 37: 613-26. pmid:20705202 PubMed  
 5. Ta A, D'Arcy FT, Hoag N, et al. Testicular torsion and the acute scrotum: current emergency management. Eur J Emerg Med. 2016;23(3):160–165. PMID:26267075. PubMed  
 6. Santi M, Lava SAG, Simonetti GD, et al. Acute Idiopathic Scrotal Edema: Systematic Literature Review. Eur J Pediatr Surg. 2018;28(3):222–226. PMID:28505694. PubMed  
 7. Tandon S, Sabanegh E Jr. Chronic pain after vasectomy: a diagnostic and treatment dilemma. BJU Int 2008; 102: 166-9. PMID: 18325049 PubMed  
 8. Calixte N, Brahmbhatt J, Parekattil S. Chronic Testicular and Groin Pain: Pathway to Relief. Curr Urol Rep. 2017;18(10):83. PMID:28866773. PubMed  
 9. Sigalos JT, Pastuszak AW. Chronic orchialgia: epidemiology, diagnosis and evaluation. Transl Androl Urol. 2017;6(Suppl 1):S37–S43. PMID:28725616. PubMed  
 10. Testikelcancer. Standardiserat vårdförlopp, SVF. Förkortad version för primärvården, RCC www.cancercentrum.se  
 11. Mirochnik B, Bhargava P, Dighe MK, Kanth N. Ultrasound evaluation of scrotal pathology. Radiol Clin North Am 2012; 50: 317-32. PMID: 22498445 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Ralph Peeker, professor och överläkare, Urologmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg