Gå direkt till huvudinnehållet

LUTS, nedre urinvägssymtom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. SBU (2011). Godartad prostataförstoring med avflödeshinder - En systematisk litteraturöversikt. (Hämtad 2019-12-10) www.sbu.se  
  2. EAU Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress Barcelona 2019. ISBN 978-94-92671-04-2. (Hämtad 2019-12-10). uroweb.org  
  3. Dwarkasing RS, Verschuuren SI, Leenders GJ, Thomeer MG, Dohle GR, Krestin GP. Chronic lower urinary tract symptoms in women: classification of abnormalities and value of dedicated MRI for diagnosis. AJR Am J Roentgenol. 2014;202(1):W59–W66. PMID:24370166. PubMed  
  4. Cox L, Rovner ES. Lower urinary tract symptoms in women: epidemiology, diagnosis, and management. Curr Opin Urol. 2016;26(4):328–333. PMID:26999076. PubMed  
  5. De Nunzio C, Roehrborn CG, Andersson KE, McVary KT. Erectile Dysfunction and Lower Urinary Tract Symptoms. Eur Urol Focus. 2017 Oct;3(4-5):352-363. Epub 2017 Nov 27. PMID: 29191671. PubMed  
  6. Hecht SL, Hedges JC. Diagnostic Work-Up of Lower Urinary Tract Symptoms. Urol Clin North Am. 2016;43(3):299–309. PMID:27476123. PubMed  
  7. Prostatacancer. Nationellt vårdprogram. Regionala cancercentrum i samverkan; 2020. cancercentrum.se  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg