Gå direkt till huvudinnehållet

Hudförändringar på penis

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


  1. Region Halland. Ospecifika sår och genitala dermatoser. 2019-04-03 (Hämtad 2020-10-29). styrdadokument.regionhalland.se  
  2. Chipollini J, Azizi M. Clinical considerations of penile cutaneous lesions. Can Urol Assoc J. 2019;13(2 Suppl 1):S1. PMID:31237558. PubMed  
  3. Teichman JMH, Mannas M, Elston DM. Noninfectious Penile Lesions. Am Fam Physician. 2018;97(2):102-110. PMID:29365226. PubMed  
  4. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram peniscancer. 2019-07-03 (Hämtad 2020-10-29). www.cancercentrum.se  
  5. Roett MA. Genital Ulcers: Differential Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2020;101(6):355-361. PMID:32163252. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Hans Hedelin, professor och överläkare, FoU-centrum och urologkliniken, Kärnsjukhuset, Skövde