Gå direkt till huvudinnehållet

Hematospermi

Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Stefanovic KB, Gregg PC, Soung M. Evaluation and treatment of hematospermia. Am Fam Physician 2009; 80: 1421-7. American Family Physician  
 2. Mathers MJ, Degener S, Sperling H, Roth S. Hematospermia-a Symptom With Many Possible Causes. Dtsch Arztebl Int. 2017;114(11):186-191. PMID:28382905. PubMed  
 3. Expert Panel on Urologic Imaging:, Hosseinzadeh K, Oto A, et al. ACR Appropriateness Criteria® Hematospermia. J Am Coll Radiol. 2017;14(5S):S154-S159. PMID:28473071. PubMed  
 4. Dantanarayana N. Haematospermia. Aust Fam Physician. 2015;44(12):907-910. PMID:27054210. PubMed  
 5. Suh Y, Gandhi J, Joshi G, et al. Etiologic classification, evaluation, and management of hematospermia. Transl Androl Urol. 2017;6(5):959-972. PMID:29184797. PubMed  
 6. Kumar P, Kapoor S, Nargund V. Haematospermia - a systematic review. Ann R Coll Surg Engl 2006; 88: 339-42. PubMed  
 7. Ahmad I, Krishna NS. Hemospermia. J Urol 2007; 177: 1613-8. PubMed  
 8. Regionala cancercentrum i samverkan. Nationellt vårdprogram prostatacancer. 2020-03-03 (Hämtad 2020-10-15). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 9. Suzuki K, Nishimi D, Morioka H, Takanami M. Hematospermia associated with congenital arteriovenous malformation of internal iliac vessels. Int J Urol 2007; 14: 370-2. PubMed  
 10. Maheshkumar P, Otite U, Gordon S, Berney DM, Nargund VH. Testicular tumor presenting as hematospermia. J Urol 2001; 165: 188. PubMed  
 11. Region Gävleborg. Urologi – PSA (Prostataspecifikt antigen) VO Kirurgi. 2019-05-15 (Hämtad 2020-10-15).
 12. Region Västernorrland. Nedre urinvägssymptom (LUTS) hos män. 2019-06-03 (Hämtad 2020-10-16). www.rvn.se  
 13. Weiss BD, Richie JP. Hematospermia. UpToDate. Last updated Sep 16, 2020 (Hämtad 2020-10-16). www.uptodate.com  
 14. Torigian DA, Ramchandani P. Hematospermia: imaging findings. Abdom Imaging. 2007;32(1):29-49. PMID:16802198. PubMed  
 15. Drake T, Hanna L, Davies M. Haematospermia. BMJ. 2016;355:i5124. PMID:27834274. PubMed  
 16. Wilson C, Boyd K, Mohammed A, Little B. A single episode of haematospermia can be safely managed in the community. Int J Clin Pract 2010; 64: 1436-9. pmid:20716149 PubMed  
 • Jan-Erik Damber, professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas