Gå direkt till huvudinnehållet

Dysuri hos män

Senast reviderad:


  1. Michels TC, Sands JE. Dysuria: Evaluation and Differential Diagnosis in Adults. Am Fam Physician. 2015;92(9):778-786. PMID:26554471. PubMed  
  2. Mehta P, Reddivari AKR. Dysuria. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 2, 2020. PMID:31751108. PubMed  
  3. Bellazreg F, Abid M, Lasfar NB, Hattab Z, Hachfi W, Letaief A. Diagnostic value of dipstick test in adult symptomatic urinary tract infections: results of a cross-sectional Tunisian study. Pan Afr Med J. 2019;33:131. PMID:31558930. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Jan-Erik Damber Professor och överläkare, Enheten för urologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg