Gå direkt till huvudinnehållet

Förträngning i urinröret

Vanliga symtom vid urinrörsförträngning (uretrastriktur) är nedsatt kraft i strålen, ofullständig tömning av blåsan, efterdropp och att man måste kissa oftare.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om uretrastriktur

  • Urinrörsförträngning (uretrastriktur) är en ganska vanlig orsak till symtom från de nedre urinvägarna hos män.
  • Typiska symtom är tömningssvårigheter som har utvecklats under lång tid.
  • Urinrörsförträngning kan beror på många olika orsaker, bland annat gonorré, behandling för prostatacancer eller skador mot skrevet, exempelvis fall mot cykelstång.
  • Diagnosen ställs genom beskrivning av symtom, röntgenundersökning och cystoskopi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör in urinröret så att man kan se insidan av urinröret och urinblåsan.
  • Behandlingen består av olika kirurgiska tekniker.
  • Graden av förträngning är avgörande för behandling och prognos. Små skador behöver inte alltid behandlas. Det naturliga förloppet vid uretrastriktur är dock långsam försämring och därför är det viktigt med uppföljning.

Vad är en förträngning i urinröret?

Förträngning av urinröret kallas uretrastriktur på fackspråk (uretra = urinrör, striktur = trångt parti). Urinröret leder ut från urinblåsan. En förträngning av urinröret kan vara lokaliserad i den yttre delen av urinröret eller i den inre delen av urinröret, det vill säga in mot blåsan. De flesta förträngningar finns i den yttre delen av urinröret som omfattar urinrörets passage genom penis och penisroten (bulbus). En obehandlad förträngning i urinröret kan orsaka urinvägsinfektioner, leda till akut stopp i urinflödet (akut urinretention) och resultera i förtjockad vägg i urinblåsan och irritation på grund av att urinblåsan måste pressa ut urinen med motstånd under en längre tid. Längden och graden av förträngning avgör risken för komplikationer.

Urinrörsförträngning är en ganska vanlig orsak till symtom från de nedre urinvägarna hos män.

Symptom

Typiska symtom vid förträngning av urinröret är tömningssvårigheter som har utvecklats under lång tid. Besvären med vattenkastning kännetecknas av nedsatt kraft i strålen, ofullständig tömning av blåsan, efterdropp och att man måste kissa oftare. Sådana besvär är också vanliga vid godartad prostataförsoring eller prostatacancer.

Orsak

Exempel på orsaker till urinrörsförträngning är inflammation i urinröret, till exempel vid gonorré, långvarig kateterisering av urinröret, instrument som förs upp i urinröret i samband med medicinska undersökningar, behandling för prostatacancer (kirurgi, strålbehandling eller cytostatika) eller skador mot skrevet, exempelvis fall mot cykelstång. Ibland har skadan skett långt innan symtomen kommer så att man inte tänker på att det kan finnas ett samband.

Skadan i urinröret medför ärrbildning. Ärr bildas i hela urinrörets omkrets. Med tiden skrumpnar ärrvävnaden och orsakar en förträngning.

Diagnos

För att ställa diagnosen bör man genomgå en röntgenundersökning där kontrastmedel sprutas in i urinröret. Ofta görs också en cystoskopi där ett böjligt instrument med ljuskälla förs in i urinröret så att det går att se var förträngningen sitter. Före undersökningen sprutas bedövningssalva in i urinröret.

Behandling av uretrastriktur

Behandling av uretrastriktur ska bara genomföras om förträngningen ger besvär, exempelvis återkommande urinvägsinfektioner eller akut stopp i urinflödet.

Vissa förträngningar behandlas genom att man vidgar förträngningen. Detta kan göras med dilatationsinstrument av metall eller genom att det trånga partiet skärs upp inifrån urinröret via en slang i urinröret. Dessa tekniker innebär dock hög risk för att förträngningen återkommer. Ibland läggs en stent in efter sådan behandling för att urinröret ska hållas öppet.

I ett fåtal fall, om förträngningen är kort (≤2,5 cm) och ligger långt in i urinröret, kan förträngningen skäras bort och de friska ändarna sys ihop. Ingreppet görs via området mellan pungen och ändtarmsöppningen (perineum). Risken för återfall efter en sådan operation liten.

Vid längre förträngning (>2,5 cm) eller om förträngningen ligger långt ut i urinröret kan ett transplantat sättas in för att ta bort det trånga partiet. 

Ytterligare ett behandlingsalternativ är att istället för att operera bort förträngningen, operera en öppning i mellan pungen och ändtarmsöppningen så att urinen kommer ut den vägen istället för genom penis. Detta kallas för perineal uretrostomi. Ingreppet försämrar inte urineringsfunktionen eller den sexuellla funktionen. För vissa personer är detta den bästa lösningen.

Prognos

Graden av förträngning är avgörande för behandling och prognos. Små skador behöver inte alltid behandlas. Det naturliga förloppet vid uretrastriktur är långsam försämring. Om ingen behandling ges rekommenderas regelbunden uppföljning. Det är enklare att behandla problemet tidigt än när skadan har utvecklats och kräver ett större ingrepp.

Vill du veta mer?