Gå direkt till huvudinnehållet

Förträngning i urinröret

Vanliga symtom vid urinrörsförträngning (uretrastriktur) är nedsatt kraft i strålen, ofullständig tömning av blåsan, efterdropp och att man måste kissa oftare.

Faktagranskad av: Ralph Peeker, professor och överläkare i urologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Senast reviderad:


Fakta om uretrastriktur

  • Urinrörsförträngning (uretrastriktur) är en inte helt ovanlig orsak till symtom från de nedre urinvägarna hos män.
  • Typiska symtom är tömningssvårigheter som har utvecklats under lång tid.
  • Urinrörsförträngning kan beror på många olika orsaker, bland annat gonorré, skador mot skrevet, exempelvis fall med skrevet mot cykelstång, samt behandling för prostatacancer eller godartad prostataförstoring.
  • Diagnosen ställs genom beskrivning av symtom, röntgenundersökning och cystoskopi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör in urinröret så att man kan se insidan av urinröret och urinblåsan.
  • Behandlingen består av olika kirurgiska tekniker.
  • Graden av förträngning är avgörande för behandling och prognos. Små skador behöver inte alltid behandlas. Det naturliga förloppet vid uretrastriktur är dock långsam försämring och därför är det viktigt med uppföljning.

Vad är en förträngning i urinröret?

Förträngning av urinröret kallas uretrastriktur på fackspråk (uretra = urinrör, striktur = trångt parti). Urinröret leder ut från urinblåsan. En förträngning av urinröret kan vara lokaliserad i den yttre delen av urinröret eller i den inre delen av urinröret, det vill säga in mot blåsan. De flesta förträngningar finns i den yttre delen av urinröret som omfattar urinrörets passage genom penis och penisroten (bulbus). En obehandlad förträngning i urinröret kan orsaka urinvägsinfektioner, leda till akut stopp i urinflödet (akut urinretention) och resultera i förtjockad vägg i urinblåsan och irritation på grund av att urinblåsan måste pressa ut urinen med motstånd under en längre tid. Längden och graden av förträngning avgör risken för komplikationer.

Urinrörsförträngning är en inte helt ovanlig orsak till symtom från de nedre urinvägarna hos män.

Symptom

Typiska symtom vid förträngning av urinröret är tömningssvårigheter som har utvecklats under lång tid. Besvären med vattenkastning kännetecknas av nedsatt kraft i strålen, ofullständig tömning av blåsan, efterdropp och att man måste kissa oftare. Sådana besvär kan också förekomma vid godartad prostataförsoring eller prostatacancer.

Orsak

Exempel på orsaker till urinrörsförträngning är inflammation i urinröret, till exempel vid gonorré, långvarig kateterisering av urinröret, instrument som förs upp i urinröret i samband med medicinska undersökningar, behandling för prostataförstoring och prostatacancer (kirurgi, strålbehandling eller cytostatika) eller skador mot skrevet, exempelvis fall med skrevet mot cykelstång. Ibland har skadan skett långt innan symtomen kommer så att man inte tänker på att det kan finnas ett samband.

Skadan i urinröret medför ärrbildning. Ärr bildas i hela urinrörets omkrets. Med tiden skrumpnar ärrvävnaden och kan då orsaka en förträngning.

Diagnos

För att ställa diagnosen bör man genomgå en röntgenundersökning där kontrastmedel sprutas in i urinröret. Ofta görs också en cystoskopi där ett böjligt instrument med ljuskälla och kamera förs in i urinröret så att det går att se var förträngningen sitter. Före undersökningen sprutas bedövningssalva in i urinröret.

Behandling av uretrastriktur

Behandling av uretrastriktur ska bara genomföras om förträngningen ger besvär, exempelvis återkommande urinvägsinfektioner eller akut stopp i urinflödet.

Vissa förträngningar behandlas genom att man vidgar förträngningen. Detta kan göras med vidgningsinstrument av metall eller genom att det trånga partiet skärs upp inifrån urinröret via en hylsa. Dessa tekniker innebär dock hög risk för att förträngningen återkommer. 

I ett fåtal fall, om förträngningen är kort (≤2,5 cm) och ligger långt in i urinröret, kan förträngningen skäras bort och de friska ändarna sys ihop. Ingreppet görs via området mellan pungen och ändtarmsöppningen, den så kallade mellangården. Risken för återfall efter en sådan operation är låg.

Vid längre förträngning (>2,5 cm) eller om förträngningen ligger långt ut i urinröret kan ett transplantat sättas in för att vidga upp det trånga partiet. 

Prognos

Graden av förträngning är avgörande för behandling och prognos. Små skador behöver inte alltid behandlas. Det naturliga förloppet vid uretrastriktur är långsam försämring. Om ingen behandling ges rekommenderas regelbunden uppföljning. 

Vill du veta mer?