Gå direkt till huvudinnehållet

Sveda eller smärta vid urinering hos män, symtomguide

Sveda, smärta och brännande känsla när man kissar kan vara ett symtom på olika sjukdomar som kan behöva utredas och behandlas skyndsamt.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, medicinsk redaktör Medibas, specialist i allmänmedicin

Senast reviderad:


Vad är sveda eller smärta vid vattenkastning (dysuri) hos män?

 • Tillståndet kallas på fackspråk för dysuri.
 • Vid dysuri är vanliga symtom smärta, brännande eller stickande känsla eller klåda i urinröret eller urinrörsmynningen. 

Vad är orsaken till sveda eller smärta vid urinering (dysuri) hos män?

 • Flera olika tillstånd kan leda till dysuri. De viktigaste av dessa nämns nedan.

Vanliga orsaker

 • Urinvägsinfektion (blåskatarr):
  • Är den vanligaste orsaken till dysuri
  • Typiska besvär vid en urinvägsinfektion är sveda när man kissar, trängningar och frekvent vattenkastning
  • Infektion i njurarna kan dessutom ge feber, frossa, illamående och sjukdomskänsla
 • Inflammation av urinröret (uretrit):
  • Ger symtom som sveda eller brännande smärtor vid urinering, flytningar och irritation i urinröret
  • Beror ofta på sexuellt överförda infektioner såsom klamydiainfektion och gonorré eller i vissa fall en infektion med Mycoplasma genitalium
  • En urinrörsinflammation kan också uppstå vid reaktiv artrit, en inflammation i en led som har utlösts av en infektion som är utanför leden 
 • Bitestikelinflammation (epididymit):
  • Tyngdkänsla och smärta i en sida av pungen som uppstår i loppet av en till två dagar. Smärtan strålar ofta upp i magen eller midjan.
  • Feber upp mot 39 och 40 °C med frossa förekommer
  • Ibland förekommer symtom som vid urinvägsinfektion
  • Flytningar från urinröret förekommer och kan ses som (trög-)flytande vätska från urinrörsmynningen
  • Man kan ofta se att pungen är röd och svullen, vanligast på en sida

Andra orsaker

 • Akut bakterieinflammation i prostatan (akut prostatit):
  • Besvären består av delvis kraftiga smärtor i området mellan penis och ändtarmsöppning, och man får ofta feber, frossa och påtaglig sjukdomskänsla
  • Andra symtom kan vara smärtor vid tarmtömning, smärtsamma och täta vattenkastningar, svag urinstråle, överfyllnad av urinblåsa och ibland också flytningar
 • Inflammation i prostata och bäckenbottensmärtor:
  • Vanliga symtom är smärtor lokaliserade till mellangården/perineum och/eller smärtor i pungen, penis, ljumskar, insida av låren, ländrygg och nedre del av magen
  • Den vanligaste formen av kronisk prostatit utlöses inte av bakterier – kroniskt bäckenbottensmärtsyndrom. Kronisk prostatit på grund av en infektion med bakterier är mycket ovanligare
 • Hudsjukdomar:
  • Till exempel eksem eller psoriasis
 • Irriterande ämnen:
  • Till exempel deodorant eller spermiedödande medel
 • Läkemedelsbiverkningar:
  • Såsom opioider (morfinliknande läkemedel) och vissa blodtryckssänkande läkemedel (nifedipin )
 • Aktiviteter/fysisk aktivitet:
  • Exempel cykling eller hästridning
 • I sällsynta fall kan symtomen vara ett tecken på en cancersjukdom.

Vad kan man göra själv?

 • Vissa tillstånd kan man behandla själv, såsom vissa utslag eller besvär som utlöses av vissa aktiviteter eller irriterande ämnen. 

När ska man söka vård?

 • Sveda vid urinering hos män kan bero olika tillstånd som kan behöva behandling. Om man inte själv är säker på att symtomen beror på något man kan behandla själv bör man kontakta vården förhållandevis snart.

Utredning

Sjukdomshistorien

 • Ibland går det inte att påvisa någon orsak. Detta kan förklaras med att urinröret är känsligt och att det därmed inte behövs så mycket för att man ska få besvär.

Vanliga frågor

 • Hur länge har du haft problem?
 • Har du frekventa urinträngningar?
 • Har du feber?
 • Har du flytningar? Har flytningen någon färg?
 • Har du ont ovanför blygdbenet?
 • Har du tömningsproblem?
 • Måste du gå upp på natten för att kissa?
 • Har du ont i mellangården, bakom pungen?

Undersökningar

 • Man bedömer de yttre könsorganen, bland annat för att se om det förekommer flytning eller hudutslag.
 • Vid misstanke om inflammation i prostatan undersöks prostatan. Det görs genom att undersökaren för upp ett finger i ändtarmen. Via ändtarmen kan man känna prostatakörteln och bedöma om det finns tecken på sjukdom i körteln.
 • Urinundersökning:
  • Behövs för att bedöma om det finns tecken på urinvägsinfektion. Urinen undersöks med en sticka för att upptäcka bakterier eller inflammation
  • Ibland tas det ett odlingsprov från urinen som skickas för att se om det växer bakterier i urinen
  • Om det finns en risk för en sexuellt överförd infektion kan man ta ett prov som bedömer förekomsten av klamydia och gonorré

Remiss

 • De flesta orsaker till sveda och smärta vid urinering hos män kan utredas och behandlas av allmänläkare. Det är sällan aktuellt att remittera patienten till en specialist i urinvägssjukdomar (urolog).

Vill du veta mer?