Gå direkt till huvudinnehållet

Förstorade bröst hos pojkar och män, symtomguide

Över hälften av alla pojkar upplever övergående förstoring av ett eller båda brösten i puberteten.

Senast uppdaterad: Publicerad:


Vad är förstorade bröst hos pojkar och män?

 • Förstoring av det ena eller båda brösten hos män på grund av ökad körtelvävnad, kallas på fackspråk för gynekomasti.
 • Förstorade bröst hos män och pojkar kan även bero på ökad mängd fett, tillståndet kallas då för lipomasti eller pseudogynekomasti.

Förekomst

 • Gynekomasti förekommer övergående hos över hälften av pojkarna i puberteten medan förekomsten bland vuxna är mindre än 1 %.

Bedömning av förstorade bröst hos pojkar/män

 • Är ofarligt och övergående hos de flesta pojkar i puberteten.
 • Hos vuxna kan orsaken vara en sjukdom.

Vad är orsaken till förstorade bröst hos pojkar och män?

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Fysiologisk gynekomasti:
  • Är ett normalt fenomen hos nyfödda pojkar och i ungdomsåren.
  • Försvinner spontant inom fyra veckor hos nyfödda.
  • Över hälften av alla pojkar får gynekomasti. Det typiska förloppet är att det börjar i 13–14-årsåldern
  • Inga symtom eller fynd i övrigt, och för de flesta går tillståndet tillbaka spontant utan behov av åtgärder
 • Ihållande pubertal gynekomasti:
  • Fysiologisk gynekomasti hos ungdomar går i regel tillbaka inom loppet av sex månader till två år efter debuten
  • Om symtomen består efter två år eller efter 17-årsåldern bör det utredas
  • Användning av läkemedel eller narkotika associerade med gynekomasti eller underliggande sjukdom, är de vanligaste orsakerna till icke-fysiologisk gynekomasti
  • Om ingen annan orsak påvisas och patienten önskar behandling kan man ge östrogenhämmande medel eller remittera till kirurg

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Orsakat av läkemedel:
  • Näst efter ihållande pubertal gynekomasti är läkemedels- eller narkotikaanvändning de vanligaste orsakerna till icke-fysiologisk gynekomasti
  • Vanliga orsaker är läkemedel som neuroleptika, antiretrovirala medel och antiandrogener som används för prostatacancerbehandling, samt spironolakton . Om man slutar ta den här typen av läkemedel leder det till att bröstvävnaden normaliseras inom tre månader
 • Narkotikamissbruk:
  • Anabola steroider ger ofta bestående gynekomasti
  • Användning av marijuana, heroin och amfetamin kan också ge bestående gynekomasti
 • Skrumplever:
  • Hög alkoholkonsumtion är den vanligaste orsaken
  • Vanliga symtom är kraftlöshet och klåda. Det kan uppstå hudförändringar som är typiska för alkoholister. Hos vissa blir brösten förstorade

Sällsynta orsaker som kan kräva behandling

 • Primär hypogonadism, till exempel Klinefelters syndrom:
  • Sällsynt, men bör alltid misstänkas hos en ungdom med ihållande pubertal gynekomasti
  • Pojkens längd är kortare än avståndet mellan utsträckta händer
  • Små testiklar. Frånvaro av sekundära könsegenskaper. Gynekomasti kan var det enda tecknet
 • Hög ämnesomsättning, hypertyreos:
  • Typiska symtom är hjärtklappning, trötthet, nervositet, irritabilitet, viktminskning trots god aptit, svettningar och värmeintolerans, ögonsymtom och hos vissa förstorade bröst
 • Testikelcancer:
  • Kan leda till nedsatt produktion av manliga könshormoner
  • Upptäckt av en fast, oftast oöm kula i testikeln. Hos vissa kan brösten bli förstorade
 • Binjurecancer:
  • Sällsynt tillstånd som ger skrumpna testiklar, nedsatt sexualdrift och hos vissa förstorade bröst
 • Kronisk njursvikt.
 • Bröstcancer hos män. Män med Klinefelters syndrom löper 16–30 gånger ökad risk jämfört med andra män.

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta sjukvården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har det förekommit?
 • Använder du läkemedel, anabola steroider, narkotika eller alkohol som kan ha orsakat tillståndet?
 • Har du några andra sjukdomar?

Undersökningar

 • Allmän organundersökning med särskild vikt på brösten, hjärtat, magen (levern) och pungen/testiklarna.
 • Blodprover kan vara aktuella i utredningen, särskilt hormonprover.
 • Beroende på om det finns misstanke om underliggande sjukdom kan det bli aktuellt med olika former av bilddiagnostik.

Remiss

 • Om diagnosen är oklar.