Gå direkt till huvudinnehållet

Nedsatt befruktningsförmåga, man (infertilitet)

Infertilitet hos män kan behandlas.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är infertilitet?

Infertilitet är den medicinska beteckningen för att inte kunna uppnå graviditet efter att ha försökt i minst ett år. Cirka 15 % av alla par är infertila.

En del par som har fått diagnosen infertilitet kan ändå uppnå graviditet utan behandling. Därför används ofta beteckningen subfertilitet som betyder nedsatt befruktningsförmåga.

Man räknar med att orsaken till infertilitet i 1/3 av fallen beror på mannen, i 1/3 på kvinnan och i 1/3 på både mannen och kvinnan.

Orsak

Dålig "timing" när det gäller sex, det vill säga för lite sex nära tidpunkten för ägglossning kan också vara anledningen till infertilitet.

Blockering av sädesledaren kan också orsaka manlig infertilitet. Det kan ske genom en steriliseringsoperation (vasektomi) eller efter en infektion.

Nedsatt mängd normala spermier i sädesvätskan kan också vara en förklaring – något som är fallet hos 1 % av alla män, men som är förklaringen hos 10–15 % av alla män med nedsatt fertilitet.

Det har diskuterats om åderbråck i pungen (varikocele) påverkar fertiliteten. Den vetenskapliga dokumentationen är än så länge (2019) otillräcklig för att bedöma om behandling av varikocele påverkar fertiliteten.

I några fall har infertilitet genetiska orsaker, exempelvis vid Klinefelters syndrom.

Dålig "timing" när det gäller sex, det vill säga för lite sex nära tidpunkten för ägglossning kan också vara anledningen till infertilitet.

I hälften av fallen med infertilitet hos män hittar man ingen orsak.

Varma bad?

Det finns en föreställning att varma bad kan minska fertiliteten. Om detta stämmer, vilket inte finns bevis för, så handlar det om dagligen mycket heta bad, eller åtminstone mycket heta bad fem gånger i veckan. Denna mängd värmeenergi värmer upp pungen ordentligt vilket kan påverka spermierna och därmed minska chansen för graviditet.

Att ta en varm dusch spelar dock ingen roll, eftersom det inte värmer upp på samma sätt.

När ska man söka läkarhjälp?

Vanligtvis är rekommendationen att ett par väntar med att uppsöka läkare tills de har försökt att bli gravida under minst ett års tid.

Det är viktigt att inte bara kvinnan utan också mannen undersöks då man kan påvisa och behandla eventuella problem hos subfertila män. En del män har ett underliggande medicinskt problem som leder till infertilitet och detta kan i så fall påvisas vid läkarkontrollen.

Hur utreds infertilitet?

Läkaren ställer frågor om olika saker som är kopplade till att graviditet har uteblivit. Läkaren kommer också att göra undersökningar. Ofta måste två spermaprover lämnas med några veckors mellanrum. Genom en spermaanalys får läkaren information om antal spermier och deras kvalitet, vilket är viktigt i bedömningen av fertilitet.

Ibland anser läkaren att det är nödvändigt att ta blodprov.

Kan manlig infertilitet behandlas?

Behandling av både mannen och kvinnan kan hjälpa kvinnan att bli gravid på vanligt sätt. Även om mannen kanske inte kan göra sin partner gravid på vanligt sätt kan fertilitetskliniker hämta ut en spermie från mannens sperma och på konstgjord väg befrukta ett ägg från hans partner. Detta kallas intracytoplasmatisk spermieinjektion.

Det finns inga belägg för att detta kan skada fostret/barnet eller leda till medfödda missbildningar.

 

Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Animation om infertilitet

Vill du veta mer?