Gå direkt till huvudinnehållet

Vattenbråck, hydrocele

Ibland kan det produceras vätska inne i pungen, vilket kallas för vattenbråck eller hydrocele. Barn kan ha vattenbråck, och går oftast över med tiden. Hos vuxna kan vätskeansamlingen bli allt större och leda till besvär.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om vattenbråck, hydrocele

  • Ett godartat tillstånd där vätska samlas i pungen.
  • Oftast ger det inga symtom alls, men svullnaden kan ge besvär, särskilt om den blir större. 
  • Vattenbråck orsakas ofta av en medfödd rest av kanalen mellan bukhålan och pungen. Det kan också orsakas av bakomliggande tillstånd såsom inflammationer eller infektioner.
  • Diagnosen ställs med hjälp av undersökningen av pungen. Ibland görs en ultraljudsundersökning.
  • Hos små pojkar som får hydrocele behövs oftast ingen behandling, tillståndet går över av sig själv. Om tillståndet orsakar besvär kan operation behövas.
  • Prognosen är god.

Vad är vattenbråck, hydrocele?

Vattenbråck, eller hydrocele testis på facksppråk, är ett tillstånd då vätska samlas i pungen, mellan hinnan som ligger över pungen och hinnan som ligger på insidan av pungen.

Hydrocele kan förekomma i varje ålder. Ungefär sex procent av alla pojkar föds med vattenbråck. Hos vuxna är tillståndet vanligast efter 65 års ålder. 

Symtom

Vattenbråcket ger oftast inga symtom alls. Ibland kan svullnaden bli så pass uttalad att den svullna pungen ger obehag, tyngdkänsla eller praktiska besvär. För vissa personer är det kosmetiskt störande.

Orsak

Vattenbråck kan uppstå till följd av två olika mekanismer.

Under fosterstadiet vandrar testiklarna ner till pungen. Kanalen som testiklarna vandrar igenom, som kommer från bukhålan, är täckt med en hinna. I vanliga fall växer hinnan ihop innan eller efter födseln. Ibland finns en del av kanalen kvar, vilket skapar förutsättningar för ett vattenbråck uppstår. Ibland finns en förbindelse med bukhålan kvar, vilket gör att vätska kan rinna fritt mellan bukhålan och pungen. Ibland kan det visa sig genom att en nyfödd pojke har vattenbråck, andra gånger uppstår vattenbråcket långt senare i livet. 

Vattenbråck kan också uppstå till följd av en annan sjukdom i pungen. Exempel på orsaker är inflammationer i pungen (till exempel vid en bitestikelinflammation), skador och kirurgi. Cancer i testikeln kan också ge vätskebildning i pungen. 

Diagnos

För att ställa diagnosen bör man undersöka pungen och ljumsken noggrant. Det är viktigt att skilja mellan ljumskbråck och vattenbråck. Ibland finns det så pass mycket vätska i pungen att det är svårt att känna de olika strukturerna. Undersökaren kan lysa genom pungen med en ficklampa. Man ser då att pungen är fylld med vätska eftersom ljuset tränger igenom. Det gör det inte vid till exempel en tumör.

Om det är oklart kan man göra en ultraljudsundersökning för att fastslå vad svullnaden beror på. 

Behandling av vattenbråck, hydrocele

Hos små pojkar som får vattenbråck behövs oftast ingen behandling. I vanliga fall växer vattenbråcket bort efter några år.

Behandling av vattenbråck ska övervägas om det leder till besvär. Den vanligaste behandlingen är operation. Barn som har vattenbråcket kvar efter tre års ålder remitteras vanligen till en barnläkare för att bedöma om man ska operera. En annan behandling är att tömma vattenbråcket med en nål. Det ger bara en kortvarig lindring av besvären, eftersom vätskeansamlingen i de flesta fall kommer tillbaka. För att förhindra det kan man spruta in ett medel som gör att hinnorna växer ihop, så att vattnet inte kan samlas igen. 

Prognos

Vattenbråck kan vara besvärligt men det är inte farligt i sig. Hos småbarn brukar vattenbråcket försvinna efter några år. 

Behandling har ofta gott resultat, men kan leda till komplikationer såsom blödningar eller infektioner. Det ska därför endast göras när vattenbråcket leder till besvär. 

Om vattenbråcket snabbt ökar i storlek eller när man känner andra förändringar i pungen är det viktigt att söka vård igen. Ibland finns det en bakomliggande orsak till vattenbråcket som behöver avklaras.

Vill du veta mer?