Gå direkt till huvudinnehållet

Spermiecysta, spermatocele

En liten ansamling av spermier och vätska på bitestikeln kallas för spermatocele. Det är en godartad förändring som inte har något med testikelcancer att göra.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om spermatocele

  • En spermiecysta är en ansamling av spermier och vätska som bildas mellan testikeln och bitestikeln.
  • Det är ett vanligt tillstånd bland vuxna män och helt ofarligt.
  • Oftast ger det inga symtom alls. 
  • I regel behöver spermatocele inte behandlas.

Vad är spermiecysta, spermatocele?

En spermiecysta är en cysta (ett vätskefyllt hålrum) som vanligen utgår från bitestikeln i pungen. 

Många män har en eller fler spermiecystor utan att de vet om det. Det beror på att de är små och ofta inte ger några symtom alls. Spermiecystor är vanligt förekommande hos vuxna män, särskilt hos män över 65 års ålder.

Orsak

En spermiecysta beror på en blockering eller trångt parti i en av kanalerna mellan testikel och bitestikel. Spermievätska och spermieceller fortsätter att produceras och samlas i ett hålrum. 

Man vet inte varför blockeringen uppstår. Ofta finns ingen särskild utlösande orsak, andra gånger kan det vara en följd av en inflammation, infektion i bitestikeln eller skada av bitestikeln. 

Symtom

En spermiecysta ger oftast inga symtom alls. I enstaka fall, särskilt vid större spermiecystor, kan en tyngdkänsla, ömhet eller smärtor uppstå. Kulan upptäcks ofta av en tillfällighet.

Diagnos

Det typiska är att man upptäcker en kula i pungen som inte gör ont eller är inflammerat. Vanligen söker personer sig till vården eftersom de är oroliga för att det kan vara cancer. Men i motsats till en testikeltumör sitter spermiecystan inte ihop med testikeln.

Vid undersökningen ska en spermiecysta vara genomlyslig. Det innebär att förändringen ska släppa igenom ljus när man håller en ljuskälla bakom pungen. Andra förändringar, såsom cancer, släpper inte igenom ljuset. 

Om det finns osäkerhet kring diagnosen görs i regel en ultraljudsundersökning för att skilja mellan spermiecysta och andra tillstånd.

Behandling

Tillståndet är helt ofarligt och behöver inte behandlas, om inte personen har smärtor eller besvär av cystorna.

Om man har besvär eller andra anledningar att behandla en spermiecysta kan man operera bort cystan eller suga bort vätskan. Vilken metod är bäst bestäms av en kirurg eller urolog. 

Vill du veta mer?