Gå direkt till huvudinnehållet

PSA-prov (prostataspecifikt antigen)

PSA är ett enzym som utsöndras från prostatan och som gör att sperman inte klumpar sig. Vid olika tillstånd som drabbar prostatan ökar koncentrationen av PSA i blodet.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är PSA?

PSA är ett enzym som produceras i ytcellerna på prostatakörteln. Enzymet utsöndras i vätskan från prostatan och gör att sperman inte klumpar sig. Normalt finns mycket låga nivåer av PSA i blodet. Vid olika tillstånd som drabbar prostatan ökar koncentrationen av PSA i blodet. Detta kan förklaras med att PSA läcker ut från prostatan. Dessa tillstånd är följande:

PSA-värdet

Prostatan ökar normalt i storlek när man blir äldre. Det gäller också för koncentrationen av PSA i blod. Äldre män har därför normalt högre värden än yngre män. Värden som överstiger det åldersspecifika referensintervallet är inte liktydigt med sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om att man inte kan dra några säkra slutsatser utifrån en mätning. PSA-värdet i blodet varierar mellan olika män, även mellan män som inte har prostatabesvär. 

Hur tas provet?

Provet brukar tas i armen med hjälp av en tunn nål som sticks in i ett blodkärl. Provet kan tas när som helst på dygnet. Man ska sitta ner i 15 minuter innan provet tas. För övrigt behövs inga förberedelser.

När kan en PSA-mätning vara användbar?

PSA kan användas för att upptäcka nya fall av prostatacancer och följa utveckling av behandlingen. En stor del av de som har förhöjt PSA har inte prostatacancer (falska positiva prov). Om ett förhöjt PSA-värde uppmäts bör prostatan undersökas med magnetkamerundersökning och/eller ultraljud och vävnadsprover.

Rekommendationen till svenska läkare är att bara ta PSA av män med symtom på prostatacancer. Rutinmässig testning av PSA på symtomfria män rekommenderas inte. PSA är individuellt, vilket bidrar till att det kan vara svårt att tolka förhöjda värden. Höga PSA-värden hos friska förorsakas bara undantagsvis av prostatacancer. Dock kan regelbundna PSA-prov vara aktuellt om man har flera fall av prostatacancer, äggstockscancer eller bröstcancer i familjen. Om man har två eller flera nära släktingar med prostatacancer varav någon diagnostiserats före 75 års ålder, bör man diskutera PSA-test med sin läkare.

Mätningar av PSA är värdefulla vid uppföljningen av en redan diagnostiserad prostatacancer. PSA kan då vara användbart för att följa sjukdomsutvecklingen och för att lättare kunna upptäcka en eventuell spridning av sjukdomen. 

I Sverige ska man enligt de nationella riktlinjerna inte undersöka PSA-prov hos symtomfria män med förväntad överlevnad på mindre än 15 år, om läkaren inte först har känt på prostatan via ändtarmen (prostatapalpation) och den undersökningen väckt misstanke om prostatacancer. Symtomfria män med längre förväntad överlevnad än 15 år som önskar ta PSA-prov kan göra det, med eller utan prostatapalpation, men de måste först ha tagit del av den skriftliga informationen i Socialstyrelsens broschyr: "Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer".

Dilemmat med PSA-test är att man upptäcker en del cancer som aldrig skulle ha lett till några sjukdomssymtom. Många får därför behandling som inte är nödvändig och som kan göra mer skada än nytta. Å andra sidan upptäcks det också några fall av cancer som har nytta av tidig behandling. 

Vill du veta mer?