Gå direkt till huvudinnehållet

PSA – testa eller inte?

Det är ofta en fördel att hitta cancersjukdomar så tidigt som möjligt. Men det är mer osäkert när det gäller prostatacancer, som denna text handlar om. Om man inte har några symtom på prostatacancer och ingen ärftligt ökad risk är rekommendationen att man inte ska göra PSA-test.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är prostata?

Prostatan är en körtel som omsluter urinröret och som producerar en del av den vätska som ingår i sädesvätskan. Prostatavätskan är viktig för fertiliteten eftersom den gör att spermierna lever längre i kvinnans vagina.

När män blir äldre blir prostatakörteln hos vissa förstorad, vilket kan förorsaka problem med blåstömningen. I de flesta fall är den här prostataförstoringen godartad. Om det finns elakartade celler i prostatan har man prostatacancer, men det är inte möjligt att säga om cancern kommer att växa snabbt eller långsamt. Hos minst 30 % av alla 70-åringar hittar man cancerceller, utan att patienterna har besvär. De flesta får aldrig problem med sjukdomen under sin livstid.

Behandling och biverkningar

Flera stora och seriösa vetenskapliga studier har visat att allmän screening med PSA-mätning av män utan symtom för att upptäcka prostatacancer tidigt, inte förlänger livslängden. Men för de patienter som har fått prostatacancer med aggressiv tumörväxt påvisad medan tumören var liten och begränsad till själva körteln, leder tidig behandling till bättre överlevnad. Behandlingen innebär biverkningar. Många av de män som opererar bort körteln blir impotenta och en del får urinläckage. Detta gäller även för strålbehandling.

Vad är PSA-test?

PSA (prostataspecifikt antigen) är ett ämne som normalt utsöndras från prostatakörteln i små mängder och som kan återfinnas i blod. PSA är inget cancerprov, men kan säga något om förändringar i prostatan. När man tar vävnadsprover från män med förhöjd PSA-nivå, visar det sig att de flesta inte har prostatacancer. 

Dagens kunskap visar att:

  • PSA är ett opålitligt test för att påvisa tidig prostatacancer, men det är även opålitligt för att utesluta cancer i prostatan.
  • Om man har symtom på prostatacancer, eller om läkaren misstänker prostatacancer efter att ha känt på prostatan via ändtarmen (prostatapalpation), kan PSA vara av värde. 
  • Om man inte har några symtom på prostatacancer, ingen ärftligt ökad risk och ingen misstanke om prostatacancer vid prostatapalpation har man sällan någon nytta av att göra ett PSA-test – vid förväntad överlevnad på mindre än 15 år avrådes man då till och med från att göra PSA-test eftersom det kan göra mer skada än nytta. Behandling av prostatacancer kan ge biverkningar utan att cancern botas.
  • PSA-testet är värdefullt när prostatacancer har upptäckts för att se behandlingens effekt, och för att kunna upptäcka utveckling av sjukdomen.

Med nuvarande kunskap rekommenderar Socialstyrelsen inte rutinmässiga PSA-test vid allmänna hälsokontroller av friska män. Undantaget är män med flera fall av prostatacancer, äggstockscancer eller bröstcancer i familjen. Om man har två eller flera nära släktingar med prostatacancer varav någon diagnostiserats före 75 års ålder, bör man diskutera PSA-test med sin läkare.

Patientens val

En del män vill ändå göra testet. Då är det viktigt att man som patient informeras om alla begränsningar med testet, och de problem och hälsobesvär ett förhöjt testresultat kan medföra.

I Sverige ska man enligt de nationella riktlinjerna inte undersöka PSA-prov hos symtomfria män med förväntad överlevnad på mindre än 15 år, om läkaren inte först har gjort en prostatapalpation och den undersökningen väckt misstanke om prostatacancer. Symtomfria män med längre förväntad överlevnad än 15 år som önskar ta PSA-prov kan göra det, med eller utan prostatapalpation, men de måste först ha tagit del av den skriftliga informationen i Socialstyrelsens broschyr: "Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer".

Vill du veta mer?