Gå direkt till huvudinnehållet

Förebyggande råd mot prostatacancer

Genom att följa dessa råd kan du minska risken för cancer i prostatakörteln.

Publicerad:


Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Antalet nya prostatacancerfall är cirka 10 000 per år i Sverige. Antalet dödsfall är cirka 2 500 per år.

Predisponerande faktorer

Prostatacancer är en komplicerad sjukdom. Och en del är mer utsatta för prostatacancer än andra. Ju äldre du blir, desto mer ökar risken för cancer. Risken ökar också med antalet släktingar som har eller haft sjukdomen. Svarta män löper större risk att få prostatacancer än vita. Förekomsten hos asiatiska män är något lägre. I Skandinavien är både förekomst och dödlighet bland de högsta i världen.

Fem saker du kan göra

Enligt Cancerförfonden beror vart tredje cancerfall på livsstil. Det betyder med andra ord att cancer också kan förebyggas, och att du kan minska risken för att bli sjuk. Men kom ihåg att det inte finns någon garanti för att du inte får cancer. Prostatacancer kan drabba alla män och det är viktigt att inte få skuldkänslor om du trots god levnadsstil får diagnosen.

1. Ät sunt och varierat: En kost som är rik på frukt och grönsaker är bra för kroppen och förebygger inte bara cancer, utan även hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Undvik fet mat, men ät mycket fisk och mat som innehåller omega 3-fettsyror. Högt köttintag är också en riskfaktor för prostatacancer.

2. Begränsa alkoholintaget: Detta betyder generellt inte mer än två alkoholenheter (två glas vin, två öl eller två drinkar) per dag.

3. Undvik att bli överviktig: Även om man inte har påvisat något direkt samband mellan övervikt och prostatacancer, löper överviktiga människor i vår del av världen större risk för kroniska sjukdomar. Övervikt ökar också risken för cancer generellt.

4. Håll dig fysiskt aktiv: Få upp pulsen och svettas lite. Män som är fysiskt aktiva får mer sällan spridd prostatacancer än män som inte är det.

5. Sluta röka: Allt bruk av tobak är hälsofarligt. Forskare har påvisat ett samband mellan rökning och förekomst av flera olika cancerformer. Det finns inga säkra bevis för att tobak ökar risken för att utveckla prostatacancer, men det finns goda hållpunkter för att dödligheten i prostatacancer är högre, och återfallsrisken efter behandling är högre hos rökare. Det finns inga bevis för att snusning ökar cancerrisken.

Vill du veta mer?