Gå direkt till huvudinnehållet

Skador på urinröret hos män

Publicerad:


Vad är en skada på urinröret hos män?

Det manliga urinröret (uretra) är 17–20 cm långt och kan delas in i två huvuddelar:

  • Främre urinrör.
  • Bakre urinrör eller prostatadelen av urinröret.

Skador på urinröret hos män måste diagnostiseras och behandlas med noggrannhet för att förhindra besvärliga långtidsproblem.

Skador på främre urinröret är förhållandevis sällsynta och utgör cirka 10 % av de nedre urinvägsskadorna. Många sådana skador går emellertid oupptäckta tills de visar sig som förträngningar i urinröret (uretrastriktur) senare i livet. Skador på bakre urinröret är vanligare och uppstår oftast i samband med bäckenfraktur.

Orsak

Skador på främre uretra orsakas av olyckor då penis pressas mot blygdbenet i samband med ett fall, efter en skada mot skrevet (till exempel om man slår i cykelstången) eller en direkt spark. Sådana skador är lätta att förbise och upptäcks kanske först efter många år när det bildats ärrvävnad och en urinrörsförträngning har uppstått på platsen för skadan.

Skador på bakre delen av urinröret är oftast en följd av större skador i samband med fordonsolyckor eller fall från hög höjd. Sådana skador kan också uppstå när man för in instrument i urinröret, till exempel vid insättning av kateter och vid kirurgiska ingrepp i urinröret.

Diagnos

Efter en skada mot skrevet eller bäckenet är symtomen på urinrörsskada smärtor, blod i urinen eller blod som sipprar ut ur urinrörsöppningen, smärtsam vattenkastning och urinstopp (urinretention). Ibland kan man se blodutgjutningar i och runt penis eller i skrevet.

Vid större olyckor då många organ har skadats misstänker man inte alltid skador på urinröret. Det kan hända att det observeras först då det blir problem med att föra in en kateter via urinröret upp till urinblåsan. Detta innebär en risk att man förvärrar skadan. I den akuta fasen efter en allvarlig trafikskada är det andra skador och livsviktiga funktioner som andning och cirkulation som prioriteras framför bedömning av urinrörsskador. När patienten har stabiliserats bör man emellertid göra en utredning avseende eventuell urinrörsskada.

En röntgenundersökning av urinröret (retrograd uretrografi) så kontrastvätska sprutas in via urinrörsöppningen är den viktigaste undersökningen. Undersökningen kan visa om urinröret har skadats eller om det är helt.

Behandling

Det råder viss osäkerhet om vilken behandlingsmetod som är bäst. I samband med multitrauma (skador på många organ) måste behandlingen samordnas med andra specialiteter.

Skador på bakre urinröret

En del rekommenderar sju till tio dagar med inlagd kateter i urinröret samt smärtstillande behandling och förebyggande antibiotika. Dock bör en kateter sättas in med stor försiktighet av erfaren urolog (specialist i urinvägssjukdomar) efter att ett uretrogram har visat att det går att sätta in kateter. Om man är oförsiktig i denna fas kan skadan förvärras. Oftast vill man lägga in kateter direkt genom huden i nedre delen av buken och in till urinblåsan (suprapubisk kateter).

Vid större skador på bakre delen av urinröret gör man ofta en kirurgisk reparation några veckor senare. Allvarliga skador, komplett avskärning eller skador som gör att en kateter inte kan föras förbi skadestället kräver också kirurgisk reparation.

Skador på främre uretra

Vid främre urinrörsskador måste urinröret undersökas med ett instrument (ett böjligt rör med kikarsikte och en extern ljuskälla) för att fastställa skadans omfattning och eventuellt avlägsna död vävnad för att begränsa skadan. I dessa fall är det ofta korrekt att sätta in kateter om skadan är kortare än 1,5 cm. Vid längre defekter måste man på sikt göra en kirurgisk rekonstruktion.

Prognos

Långvariga komplikationer är vanligare vid bakre skador och omfattar problem med impotens, förträngning och urinläckage. Det största problemet är återkommande förträngningar. Behandlat med kirurgiska standardtekniker bör problemet kunna begränsas till endast 1–2 %.

Prognosen är utmärkt för män som får korrekt behandling. Problemet är att en urinrörsskada kan förbli oupptäckt och senare förvärras i samband med kateterisering om man inte känner till detta fysiska hinder. Patienter som inte får adekvat behandling kan få betydande problem med vattenkastningen och kan behöva genomgå flera ingrepp.

Vill du veta mer?