Gå direkt till huvudinnehållet

Parafimos

Om förhuden inte kan dras tillbaka över ollonet pratar man om parafimos. Det kan ge smärta och gör att blodtillförseln till ollonet minskar.  Akut vård behövs för att minska risken för bestående skador.

Faktagranskad av: Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Senast reviderad:


Fakta om parafimos

  • Parafimos är namnet på tillståndet där man inte kan dra tillbaka förhuden över ollonet igen.
  • Symtomen består av svullnad av förhuden och smärta.
  • Parafimos kan uppstå i samband med till exempel sexuell aktivitet, piercing, lokal inflammation, kateterbehandling, undersökning inom vården eller personlig hygien.
  • Diagnosen är ofta lätt att ställa eftersom sjukdomshistorien och fynden är karakteristiska.
  • Behandlingen består av försök att dra tillbaka förhuden över ollonet efter att ha minskat svullnaden i förhuden.
  • Prognosen är i regel god. 

Vad är parafimos?

Det händer att förhuden av olika skäl inte kan dras fram igen när den dragits tillbaka, något som kan leda till att förhuden svullnar. Det blir då allt svårare att dra fram förhuden igen - det föreligger ett tillstånd som kallas för parafimos

Parafimos sker bara hos personer som har förhud (kvar) och är vanligast bland barn och äldre män.

Symtom

Typiska symtom vid detta tillstånd är att det inte går att dra tillbaka förhuden över ollonet. Förhuden kan svullna upp och ge allt mer obehag. I början kan det kännas som obehag men om blodtillförseln till ollonet stryps kan det börja göra ont. Senare i förloppet kan kraftig smärta uppstå. 

Orsak

Orsaken till tillståndet är att förhuden har dragits tillbaka mot penisskaftet och inte dragits tillbaka över ollonet igen. Det kan ske i samband med till exempel sexuell aktivitet, piercing, lokal inflammation, kateterbehandling, undersökning inom vården eller personlig hygien. En ökad risk för parafimos finns vid dålig hygien genom att förhuden kan vara svullen och inflammerad. Man tror att hög ålder bidrar till tillståndet genom att förhuden är mindre eftergivlig.

Diagnos

Diagnosen är ofta lätt att ställa eftersom sjukdomshistorien och fynden är karakteristiska.

Behandling

Parafimos måste behandlas för att lindra smärtor och undvika syrebrist i ollonet. Därför bör man alltid söka vård om man inte kan dra förhuden över ollonet igen. Det kan man göra genom att försiktigt klämma med ett fast tryck runt förhuden för att få ner svullnaden. Genom att sätta tummarna mot ollonet kan man dra förhuden sakta framåt över ollonet med de andra fingrarna. Det är dock viktigt att innan man gör detta minska svullnaden i förhuden med hjälp av kyla eller kompression, till exempel en elastisk binda.

Om behandlingen misslyckas är det viktigt att snabbt komma till ett akutsjukhus. Där kan man göra ett litet kirurgiskt ingrepp som innebär att kirurgen gör ett snitt i förhuden. 

Prognos

Prognosen vid parafimos är god om man söker vård i tid. Eftersom syrebrist kan leda till vävnadsskada är det viktigt att söka vård direkt om förhuden inte går att dra tillbaka över ollonet. 

Vill du veta mer?