Gå direkt till huvudinnehållet

Långvarig erektion, priapism

Publicerad:


Vad är priapism?

Priapism är en långvarig erektion som inte har samband med sexuell stimulering eller sexuell upphetsning. Denna typ av erektion är också ofta förbunden med smärtor. Tillståndet benämns priapism först när det överskrider en viss tidsgräns, ofta fyra timmar.

Priapism är sällsynt. Studier har visat att det förekommer cirka 1,5 gång per 100 000 män och år.

Orsak

Orsaken till tillståndet är i de flesta fall okänd. I en del fall kan man hitta möjliga orsaker eller utlösande faktorer. Faktorer som hos en del personer har visat sig kunna orsaka tillståndet är:

  • Mycket långvarig sexuell aktivitet, särskilt under påverkan av alkohol eller narkotika.
  • Tillståndet förekommer oftare bland patienter med neurologiska sjukdomar och cancer.
  • Insprutning av erektionsökande medel i penis.
  • Användning av potenspiller.
  • Blodsjukdomen sicklecellanemi predisponerar för priapism.

Olika typer av priapism

Man delar ofta in priapism i tre olika typer: ischemisk typ, icke-ischemisk typ och konstant återkommande typ.

Ischemisk betyder syrebrist. Detta är den vanligaste och allvarligaste typen. Blodets återströmning från penis stryps och efter hand blir trycket i svällkropparna så högt att nytt friskt blod inte kan strömma till. Detta leder till syrebrist, smärtor, med tiden nedbrytning av inre vävnader, och i extrema fall kallbrand. Om detta tillstånd misstänks bör patienten remitteras akut till sjukhus.

Vid den icke-ischemiska typen är svällkropparna fyllda av syrerikt artärblod som strömmar fritt och risken för skador är liten. Denna typ av erektion är oftast inte smärtsam. Tillståndet kan ändå av naturliga skäl vara besvärligt och behandling kan bli nödvändig. Detta är dock inte akut.

Den konstant återkommande typen är i typiska fall en erektion som uppstår under sömn och som håller i sig i timmar utan någon sexuell stimulering eller aktivitet. Smärtorna är som regel lindriga. Man vet inte vad som orsakar det här tillståndet. I de flesta fall försvinner erektionen efter några timmar och efterlämnar inga skador. Några fall har rapporterats där denna oskyldiga form har utvecklats till ischemisk typ. Om smärtor tillkommer eller om smärtorna ökar i intensitet bör man undersöka tillståndet närmare.

Behandling

Om tillståndet varar i över fyra timmar och patienten samtidigt har smärtor i penis/underliv är detta ett akuttillstånd som bör behandlas på sjukhus.

Innan 4 timmar har gått kan man prova med fysisk aktivitet som joggning eller cykling. En kall dusch eller kalla omslag på området mellan penis och ändtarmsöppning kan också hjälpa i vissa fall.

På sjukhuset tar man prover eller gör ultraljudsundersökning för att fastställa om det rör sig om den ischemiska eller icke-ischemiska typen. Vid ischemisk typ behandlar man ofta genom att tappa ut små mängder blod ur svällkropparna och därefter injicera läkemedel som underlättare utflödet av det blod som har ansamlats. Om läkemedel inte hjälper kan det bli aktuellt med operation. Resultatet av läkemedelsbehandling eller operation är i de flesta fall gott.

Prognos

De allra flesta fallen kan behandlas genom egenbehandling, läkemedel eller operation. Priapism utan syrebrist i penis är inte farligt och man kan vänta tills det går över av sig själv. Priapism med syrebrist kan leda till vävnadsnedbrytning och impotens – i en liten studie fann man att 90 % av männen vars problem inte löstes inom 24 timmar blev varaktigt impotenta.

Med korrekt behandling, eller om besvären går över inom några timmar, är prognosen god.

Vill du veta mer?