Gå direkt till huvudinnehållet

Supraspinatustendinopati

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Tendinopati (tendinit/tendinos) i supraspinatussenan.
Förekomst:
Är den vanligaste skuldertendinopatin.
Symtom:
Smärta lateralt i överarmen som förvärras vid rörelser, särskilt abduktion.
Fynd:
Positivt isometriskt abduktionstest och empty can test talar för tillståndet.
Diagnostik:
Möjliga tilläggsundersökningar kan vara ultraljud och MR.
Behandling:
Fysioterapi, eventuellt NSAID och kortisoninjektion.

Basfakta

Definition

Förekomst

Klinisk anatomi

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10

ICD-10 Primärvård

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Kliniska fynd

Kompletterande undersökningar i primärvården

Andra undersökningar

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Förebyggande åtgärder

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Komplikationer

Prognos

Uppföljning

Plan

Vad bör kontrolleras?

Patientinformation

Vad patienten bör informeras om

Skriftlig patientinformation

Animationer

Illustrationer

Video

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Tomas Lihagen, leg sjukgymnast, Örebro Rehabcenter