Gå direkt till huvudinnehållet

Subscapularistendinopati

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tendinopati i subscapularissenan.
Förekomst:
Är en förhållandevis ovanlig skuldertendinopati.
Symtom:
Symtomen är som oftast smärta lateralt i överarmen som förvärras vid användning av armen. Aktiviteter i elevation och abduktion är vanligtvis symtomframkallande. 
Kliniska fynd:
Huvudfyndet vid klinisk undersökning är positiv isometriskt inåtrotationstest.
Diagnostik:
Möjliga andra undersökningar är ultraljud och MR-T.
Behandling:
Behandlingsresultaten är olika för olika interventioner. 
  1. Haslerud S, Magnussen LH, Joensen J, et al. The efficacy of low-level laser therapy for shoulder tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Physiother Res Int. 2015. PMID:25450903 PubMed  
  2. SBU:s Upplysningstjänst - Publicerade svar. " Injektioner med koncentrerade blodplättar för behandling av tendinopatier". 2015. www.sbu.se  
  3. Desjardins-Charbonneau A, Roy JS, Dionne CE, Frémont P, MacDermid JC, Desmeules F. The efficacy of manual therapy for rotator cuff tendinopathy: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2015 May;45(5):330-50. doi: 10.2519/jospt.2015.5455.
  4. Desmeules F, Boudreault J, Dionne CE, Frémont P, Lowry V, MacDermid JC, Roy JS. Efficacy of exercise therapy in workers with rotator cuff tendinopathy: a systematic review.J Occup Health. 2016 Sep 30;58(5):389-403. PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Tomas Lihagen, leg sjukgymnast, Örebro Rehabcenter