Gå direkt till huvudinnehållet

Akut skada på plexus brachialis hos idrottsutövare

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Akut skada på plexus brachialis till följd av trauma mot nacke och skuldra i samband med idrottsutövning. Kallas också "stinger" eller "burner".
Förekomst:
Förekommer i olika idrotter, bland annat fotboll, amerikansk fotboll, brottning, gymnastik och hockey. Upp till hälften av spelare i amerikansk fotboll har rapporterat att de någon gång drabbats.
Symtom:
Typiskt för "burner" är brännande smärta supraklavikulärt direkt efter skadetillfället. Smärtan strålar ut i armen, vanligtvis i ett brett, icke-dermatom mönster. Domningar, parestesier eller svaghet kan upplevas i armen. Ofta går symtomen över på 1–2 minuter.
Kliniska fynd:
Eventuellt påverkad kraft och sensibilitet i arm/skuldra. 
Diagnostik:
Typisk klinisk bild. Viktigt att utesluta nacksskada. Ibland behövs bilddiagnostisk undersökning och EMG.
 1. Kuhlman GS, McKeag DB. The "burner": A common nerve injury in contact sports. Am Fam Physician 1999; 60: 2035-42. PubMed  
 2. Bowles DR, Canseco JA, Alexander TD, Schroeder GD, Hecht AC, Vaccaro AR. The Prevalence and Management of Stingers in College and Professional Collision Athletes. Curr Rev Musculoskelet Med. 2020 Dec;13(6):651-662. doi: 10.1007/s12178-020-09665-5. PMID: 32691363 PubMed  
 3. Bromberg MB. Brachial plexus syndromes. UpToDate, last updated Sep 23, 2021. UpToDate  
 4. Carballo Cuello CM, De Jesus O. Neurapraxia. 2022 Jul 25. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32809336 PubMed  
 5. Trojian TH. Brachial plexus injury in sports medicine. Medscape, last updated Jun 19, 2017.
 6. Ahearn BM, Starr HM, Seiler JG. Traumatic Brachial Plexopathy in Athletes: Current Concepts for Diagnosis and Management of Stingers. J Am Acad Orthop Surg. 2019 Sep 15;27(18):677-684. doi: 10.5435/JAAOS-D-17-00746. PMID: 30741724 PubMed  
 7. Markey KL, Di Benedetto M, Curl WW. Upper trunk brachial plexopathy. The stinger syndrome. Am J Sports Med 1993;21:650-5. PubMed  
 8. Nicholas SA, Hershman EB, Posner MA. The upper extremity in sports medicine. 2d ed. St. Louis: Mosby, 1995:675-7.
 9. Rubinstein SM, Pool JJ, van Tulder MW, Riphagen II, de Vet HC. A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative tests of the neck for diagnosing cervical radiculopathy. Eur Spine J 2007; 16: 307-19. PubMed  
 10. Sallis RE, Jones K, Knopp W. Burners: offensive strategy for an underreported injury. Physician Sportsmed 1992;20:47-55. PubMed  
 11. Plexus brachialisskador. Region Västerbotten. Hämtad 221118 regionvasterbotten.se  
 12. Watkins RG, Dillin WM. Cervical spine and spinal cord injuries. In: Fu FH, Stone DA, eds. Sports injuries: mechanics, prevention, treatment. Baltimore: Williams & Wilkins, 1994:854-9.
 13. Gutkowska O, Martynkiewicz J, Urban M, Gosk J. Brachial plexus injury after shoulder dislocation: a literature review. Neurosurg Rev. 2020;43(2):407-423. PMID: 29961154 PubMed  
 14. Nissen SJ, Laskowski ER, Rizzo TD Jr. Burner syndrome: recognition and rehabilitation. Physician Sportsmed 1996;24:57-64. PubMed  
 15. Thein L. Rehabilitation in shoulder injuries. In: Prentice WE, ed. Rehabilitation techniques in sports medicine. 2d ed. St. Louis: Mosby, 1994:332-3.
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet