Kapsulit, axel

Basfakta

Definition

  • Kallas också "frozen shoulder", en lite luddig men beskrivande beteckning.
  • Smärtande axelled med inskränkt passiv rörlighet (kapsulärt mönster) på grund av adhesioner mellan kapsel och caput humerus ("adhesiv capsulitis").1
  • Inflammation i hela ledkapseln, synovia och omliggande strukturer som resulterar i långvariga smärtor och väsentligt nedsatt aktiv och passiv rörlighet.
  • Kan indelas i idiopatisk och traumatisk kapsulit eller kapsulit till följd av inaktivitet.
  • Det föreligger nästan alltid en reversibel sammandragning av ledkapseln.2

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.