Gå direkt till huvudinnehållet

Bursit, axelled, kronisk

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Kronisk subdeltoid bursit är ett tillstånd som är kroniskt från start (alltså inte en progression från akut tillstånd till kroniskt), och som är svårt att skilja från kronisk tendinopati. 
Förekomst:
Tillståndet är inte ovanligt. 
Symtom:
Smärtorna är lokaliserade i axeln med utstrålning mot överarmen, vilket känns av mest vid aktivitet.
Kliniska fynd:
Det mest markanta kliniska fyndet är själva smärtan. 
Diagnostik:
MR-T kan vara aktuellt vid långvariga besvär. 
Behandling:
Behandlingen är kortisoninjektioner, NSAID:s, fysioterapi och i sällsynta fall kirurgi.
  1. Wu T, Song HX, Dong Y, Li JH. Ultrasound-guided versus blind subacromial-subdeltoid bursa injection in adults with shoulder pain: A systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum. 2015 Dec;45(3):374-8. doi: 10.1016/j.semarthrit.2015.05.011 DOI  
  2. Kumar Sahu A, Rath P, Aggarwal B. Ultrasound-guided injections in musculo-skeletal system - An overview.
  3. Bloom JE, Rischin A, Johnston RV, Buchbinder R. Image‐guided versus blind glucocorticoid injection for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 8. Art. No.: CD009147. DOI: 10.1002/14651858.CD009147.pub2. DOI  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Tomas Lihagen, leg sjukgymnast, Örebro Rehabcenter
  • Magne Rø, överläkare Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, och försteamanuens, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Stig Fossum, sjukgymnast, specialkompetens på muskel- och skelettsjukdommar, Moholt Fysioterapi, Trondheim
  • Pål Kristensen, specialist i allmänmedicin, Ranheim legesenter, Trondheim