Bursit, axelled, akut

  • Definition:Omfattar som regel hela bursa subdeltoideus.
  • Förekomst:Tillståndet är mindre vanligt än tendinopatier i axeln.
  • Symtom:Symtomen uppstår akut som starka smärtor i axeln i vila med betydligt nedsatt rörlighet. 
  • Kliniska fynd:Vid passiva kliniska tester utlöses starka smärtor.
  • Diagnostik:Andra undersökningar än kliniskt status har litet värde. Vid misstanke om septisk bursit bör CRP och SR tas.
  • Behandling:Kortisoninjektioner kan vara ett behandlingsval och ger i många fall ett bra resultat.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.