Adhesiv kapsulit, frusen skuldra

  • Definition:Tillstånd med smärta och nedsatt passiv och aktiv rörelseförmåga i axel/skuldra till följd av inflammation/fibrotisering av ledkapseln.
  • Förekomst:Ofta idiopatiskt men vanligare hos personer med diabetes och hypotyreos. Ovanligt före 40 års ålder.
  • Symtom:Gradvis utveckling av smärta i axeln med därefter tilltagande stelhet. Senare i förloppet mest stelhet.
  • Kliniska fynd:Rörelseinskränkning enligt kapsulärt mönster (nedsatt utåtrotation mest påverkad).
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnesen och kliniska fynd.
  • Behandling:Behandlingsalternativ består av smärtstillande, fysioterapi, kortisoninjektioner och kirurgi.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Försäkringsmedicin

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.