Gå direkt till huvudinnehållet

Thoracic outlet syndromes

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
En grupp etiologiska och kliniskt distinkta tillstånd som beror på kompression av en eller fler neurovaskulära element när de går ut ur bröstkorgen. 
Förekomst:
Sällsynta, men sannolikt underdiagnosticerade tillstånd. Den neurogena formen är vanligast. 
Symtom:
Vanliga symtom är smärtor, domningar, parestesier och tyngdkänsla i den påverkade övre extremiteten vid den neurogena formen.
Kliniska fynd:
Möjliga kliniska fynd kan vara nacksmärtor som förvärras av användning av abducerad arm, parestesier motsvarande C8-Th1 och ömhet över plexus brachialis supraklavikulärt. Svullnad eller tecken på ischemi vid vaskulära former.
Diagnostik:
Baseras i första hand på symtom och kliniska fynd. Eventuellt kan neurofysiologiska undersökningar vara indicerade. 
Behandling:
Konservativ behandling med övningar hos fysioterapeut rekommenderas i första hand och anges ge goda resultat hos 80 %. Kirurgi ger dåliga resultat förutom vid vaskulära former.
 1. Sanders RJ, Annest SJ, et al. Thoracic outlet and pectoralis minor syndromes. Semin Vasc Surg. 2014 Jun;27(2):86-117. PubMed  
 2. Kuhn JE, Lebus V GF, Bible JE. Thoracic outlet syndrome. J Am Acad Orthop Surg. 2015 Apr;23(4):222-32. PMID:25808686. PubMed  
 3. Ferrante MA, Ferrante ND. The thoracic outlet syndromes: part 1. Overview of the thoracic outlet syndromes and review of true neurogenic thoracic outlet syndrome. Muscle Nerve 2017; 55: 782-793. pmid:28006844 PubMed  
 4. Hong J, Pisapia JM, Ali ZS, et al. Long-term outcomes after surgical treatment of pediatric neurogenic thoracic outlet syndrome. J Neurosurg Pediatr 2018; 21:54. PubMed  
 5. Grunebach H, Arnold MW, Lum YW. Thoracic outlet syndrome. Vasc Med 2015; Oct;20(5): 493-5. pmid:26432375 PubMed  
 6. Moore R, Wei Lum Y. Venous thoracic outlet syndrome. Vasc Med. 2015. 20(2):182-9. PMID:25832605. PubMed  
 7. Orlando MS, Likes KC, Mirza S, et al. A decade of excellent outcomes after surgical intervention in 538 patients with thoracic outlet syndrome. J Am Coll Surg 2015; 220:934. PMID: 25840533 PubMed  
 8. Ferrante MA, Ferrante ND. The thoracic outlet syndromes: Part 2. The arterial, venous, neurovascular, and disputed thoracic outlet syndromes. Muscle Nerve. 2017 Oct;56(4):663-673 . pmid:28006856. PubMed  
 9. Sanders RJ, Hammond SL, Rao NM. Thoracic outlet syndrome: a review.. Neurologist 2008; 14(6): 365-73. pmid:19008742 PubMed  
 10. Sanders RJ, Rao NM. The forgotten pectoralis minor syndrome: 100 operations for pectoralis minor syndrome alone or accompanied by neurogenic thoracic outlet syndrome. Annals of vascular surgery 2010; 6: 701-8.
 11. Goshima K. Overview of thoracic outlet syndromes. UpToDate, last updated Jan 31, 2019. UpToDate  
 12. Urschel HC, Kourlis H. Thoracic outlet syndrome: a 50-year experience at Baylor University Medical Center. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2007;20:125-135. PubMed  
 13. Hixson KM;, Horris HB, McLeod TCV, et al . The Diagnostic Accuracy of Clinical Diagnostic Tests for Thoracic Outlet Syndrome. J Sport Rehabil 2017; 26(5): 459-465. pmid:27632823 PubMed  
 14. Machanic BI, Sanders RJ. Medial antebrachial cutaneous nerve measurements to diagnose neurogenic thoracic outlet syndrome. Ann Vasc Surg. 2008;22:248-254. PubMed  
 15. Povlsen B, Hansson T, Povlsen SD. Treatment for thoracic outlet syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 11. Art. No.: CD007218. DOI: 10.1002/14651858.CD007218.pub3. DOI  
 16. Lo CNC, Bukry SA, Alsuleman S, et al. Systematic review: the effectiveness of physical treatments on thoracic outlet syndrome in reducing clinical symptoms. Hong Kong Physiother J. 2011;29:53-63. PubMed  
 17. Stewman C, Vitanzo PC, Harwood MI, Beredjiklian PK. Thoracic outlet syndrome. BestPractice, last updated Mar 2018.
 18. Peek J, Vos CG, Ünlü Ç, et al. Outcome of Surgical Treatment for Thoracic Outlet Syndrome: Systematic Review and Meta-Analysis. Ann Vasc Surg 2017; 40:303. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anne Söderlund, professor och leg sjukgymnast, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås