Gå direkt till huvudinnehållet

Pisksnärtskada

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Distorsion i halskotpelaren på grund av plötslig extension och flexion av nacken, typiskt genom påkörning bakifrån.
Förekomst:
Cirka 235 per 100 000 invånare årligen.
Symtom:
Måttlig stelhet och smärtor i nacken samt huvudvärk som utvecklas inom de första 1—3 dygnen hos vissa. Färre än 15 % utvecklar långvariga besvär.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning påvisar vanligen ingen patologi utöver viss nedsatt rörlighet i nacken.
Diagnostik:
Bilddiagnostisk undersökning är framförallt indikerat hos äldre personer, personer med skelettsjukdomar, vid positiv neurologi eller vid misstanke om fraktur eller luxation.
Behandling:
Tidig mobilisering vid WAD I—III.
 1. Côté P, Wong JJ, Sutton D, et al. Management of neck pain and associated disorders: A clinical practice guideline from the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Eur Spine J 2016; 25:2000. PubMed  
 2. Isaac Z, Kelly HR. Evaluation of the adult patient with neck pain. UpToDate. Last updated Jul 13, 2020. www.uptodate.com  
 3. Styrke J, Stalnacke BM, Bylund PO, Sojka P, Bjornstig U. A 10-Year Incidence of Acute Whiplash Injuries After Road Traffic Crashes in a Defined Population in Northern Sweden. PM & R : the journal of injury, function, and rehabilitation. 2012. Epub 2012/07/24 PMID: 22819305 PubMed  
 4. Anderberg L, Annertz M, Hedlund R, et al. Pisksnärtsskada ingen indikation för kraniocervikal fusion. Läkartidningen 2004; 101: 806-7. lakartidningen.se  
 5. Malt EA, Sundet K. Nakkeskader med whiplashmekanisme - et psykosomatisk perspektiv. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1291-5. tidsskriftet.no  
 6. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet 2014
 7. Freeman MD. Cervical sprain and strain. Medscape, last updated Sep 11, 2019. emedicine.medscape.com  
 8. Rosenfeld M, Seferiadis A, Carlsson J, Gunnarsson R. Active intervention in patients with whiplash-associated disorders improves long-term prognosis: a randomized controlled clinical trial. Spine (Phila Pa 1976). 2003 Nov 15;28(22):2491-8. doi: 10.1097/01.BRS.0000090822.96814.13. PMID: 14624083. PubMed  
 9. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Distorsion i halskotpelaren (inklusive Whiplash-skada). Socialstyrelsen. Hämtad 2020-09-29 roi.socialstyrelsen.se  
 10. Bragg KJ, Varacallo M. Cervical (Whiplash) Sprain. 2020 Jun 28. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 31082060. PubMed  
 11. Borchgrevink GE, Kaasa A, McDonagh D, Stiles TC, Haraldseth O, Lereim I. Acute treatment of whiplash neck sprain injuries. A randomized trial of treatment during the first 14 days after a car accident. Spine 1998; 23: 25-31. PubMed  
 12. Strudwick K, McPhee M, Bell A, Martin-Khan M, Russell T. Review article: Best practice management of neck pain in the emergency department (part 6 of the musculoskeletal injuries rapid review series). Emerg Med Australas. 2018 Dec;30(6):754-772. doi: 10.1111/1742-6723.13131. Epub 2018 Aug 30. PMID: 30168261. PubMed  
 13. Träning som terapi vid whiplash-associated disorders (WAD) SBU rapport 2022_09. www.sbu.se  
 14. Griffin A, Leaver A, Moloney N. General Exercise Does Not Improve Long-Term Pain and Disability in Individuals With Whiplash-Associated Disorders: A Systematic Review. J Orthop Sports Phys Ther 2017; 47: 472-80. PMID: 28622749. PubMed  
 15. Preventiva insatser vid akut smärta från rygg och nacke. Effekter av fysisk träning, manuell behandling och beteendepåverkande åtgärder En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska och etiska aspekter. SBU rapport 245/2016. www.sbu.se  
 16. Martimbianco ALC, Porfírio GJ, Pacheco RL, Torloni MR, Riera R. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic neck pain. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Dec 12;12(12):CD011927. doi: 10.1002/14651858.CD011927.pub2. PMID: 31830313 PubMed  
 17. McDonald GJ, Lord SM, Bogduk N. Longterm follow-up of patients treated with cervical radiofrequency neurotomy for chronic neck pasin. Neurosurgery 1999; 45: 61-7. PubMed  
 18. Manchikanti L, Hirsch JA, Kaye AD, Boswell MV. Cervical zygapophysial (facet) joint pain: effectiveness of interventional management strategies. Postgrad Med. 2016 Jan;128(1):54-68. doi: 10.1080/00325481.2016.1105092. Epub 2015 Dec 10. PMID: 26653406. PubMed  
 19. Shearer HM, Carroll LJ, Wong JJ, Côté P, Varatharajan S, Southerst D, Sutton DA, Randhawa KA, Yu H, Mior SA, van der Velde GM, Nordin MC, Stupar M, Taylor-Vaisey AL. Are psychological interventions effective for the management of neck pain and whiplash-associated disorders? A systematic review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management (OPTIMa) Collaboration. Spine J. 2016 Dec;16(12):1566-1581. doi: 10.1016/j.spinee.2015.08.011. Epub 2015 Aug 13. PMID: 26279388. PubMed  
 20. van Dessel N, den Boeft M, van der Wouden JC, et al. Non-pharmacological interventions for somatoform disorders and medically unexplained physical symptoms (MUPS) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(11):CD011142. Published 2014 Nov 1. PMID: 25362239 PubMed  
 21. Linton SJ, Ryberg M. A cognitive-behavioral group intervention as prevention for persistent neck and back pain in a non-patient population: a randomized controlled trial. Pain 2001; 90: 83-90. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet