Gå direkt till huvudinnehållet

Långvarig ländryggssmärta

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ländryggssmärtor (eller smärtor i ryggens nedre del) i minst 3 månader, utan tydlig organisk förklaring (såsom diskbråck eller spinal stenos).
Förekomst:
Ett vanligt tillstånd, upp till cirka 10 % av befolkningen.
Anamnes:
Förutom smärta och smärtpåverkan inriktas anamnesen på att hitta andra möjliga orsaker till kronisk ryggsmärta.
Kliniska fynd:
Oftast hittas inga specifika tecken på bakomliggande sjukdomar. Det är viktigt att bedöma förekomsten av fynd som kan tala för annan bakomliggande sjukdom.
Diagnos:
Diagnostiken baseras på anamnes och fynd. Bilddiagnostik bör enbart genomföras vid misstanke om särskild sjukdom, eller vid förekomst av vissa faktorer som kan tala för allvarlig sjukdom (röda flaggor) eller med hög risk för kronisk sjukdom (gula flaggor).
Behandling:
Patientundervisning och egenvård med fysisk träning är viktigast. Läkemedelsbehandling har en beskedlig roll. Andra paramedicinska åtgärder kan vara indicerade.
 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017 lakemedelsverket.se  
 2. Kinkade S. Evaluation and treatment of acute low back pain. Am Fam Physician 2007; 75: 1181-8. PubMed  
 3. Chou R, Atlas SJ, Kunins L. Subacute and chronic low back pain: Nonpharmacologic and pharmacologic treatment. UpToDate 2019. www.uptodate.com  
 4. Traeger A, Buchbinder R, Harris I, et al. Diagnosis and management of low-back pain in primary care. CMAJ 2017; 189(45): E1386-E1395. pmid:29133540 PubMed  
 5. Hill JC, Whitehurst DGT, Lewis M, et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet 2011; 378: 1560-71. PubMed  
 6. Suri P, Delaney K, Rundell SD, et al. Predictive Validity of the STarT Back Tool for Risk of Persistent Disabling Back Pain in a U.S. Primary Care Setting. Arch Phys Med Rehabil. 2018; 99):1533-1539. ) PMID: 29625095 PubMed  
 7. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, et al. ABC om smärta i nacke och rygg, del 1. Läkartidningen 2018; 115: E7ES. www.lakartidningen.se  
 8. Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. Lancet 2017; 389: 736-47. pmid:27745712 PubMed  
 9. Freburger JK, Holmes GM, Agans RP, et al. The rising prevalence of chronic low back pain. Arch Intern Med. 2009;169(3):251-258 . doi:10.1001/archinternmed.2008.543 DOI  
 10. Dey P, Simpson CW, Collins SI, Hodgson G, Dowrick CF, Simison AJ, et al. Implementation of RCGP guidelines for acute low back pain: a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2004; 54: 33-7. PubMed  
 11. Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014). www.sbu.se  
 12. Henschke N, Maher CG, Refshauge KM, et al . Prevalence of and screening for serious spinal pathology in patients presenting to primary care settings with acute low back pain. Arthritis Rheum 2009; 60(10): 3072-80. pmid:19790051 PubMed  
 13. Jensen TS, Karppinen J, Sorensen JS, Niinimäki J, Leboeuf-Yde C. Vertebral endplate signal changes (Modic change): a systematic literature review of prevalence and association with non-specific low back pain. Eur Spine J. 2008 Nov;17(11):1407-22. PMID: 18787845. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 14. Dudli S, Fields AJ, Samartzis D, et al. Pathobiology of Modic changes. Eur Spine J 2016; 25(11): 3723-3734. pmid:26914098 PubMed  
 15. Adams A, Roche O, Mazumder A, et al. Imaging of degenerative lumbal intervertebral discs; linking anatomy, pathology and imaging. Postgrad Med J. 2014;90:511–519. PMID:24965489. PubMed  
 16. Song J, Wang HL, Ma XS, et al. The value of radiographic indexes in the diagnosis of discogenic low back pain: a retrospective analysis of imaging results. Oncotarget 2017; 8(36): 60558-67. pmid:28947993 PubMed  
 17. Thompson KJ, Dagher AP, Eckel TS, et al. Modic changes on MR images as studied with provocative diskography: clinical relevance--a retrospective study of 2457 disks. Radiology 2009; 250(3): 849-55. pmid:19244050 PubMed  
 18. Albert HB, Sorensen JS, Christensen BS, Manniche C. Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and vertebral bone edema (Modic type 1 changes): a double-blind randomized clinical controlled trial of efficacy. Eur Spine J. 2013 Apr;22(4):697-707. PMID: 23404353. PubMed  
 19. Chou D, Samartzis D, Bellabarba C, et al. Degenerative magnetic resonance imaging changes in patients with chronic low back pain: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2011; 36: S43-53. pmid:21952189 PubMed  
 20. Andrade NS, Ashton CM, Wray NP, et al. Systematic review of observational studies reveals no association between low back pain and lumbar spondylolysis with or without isthmic spondylolisthesis. Eur Spine J 2015; 24: 1289-95. pmid:25833204 PubMed  
 21. SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. 2000 (hämtad 2019-02-18). www.sbu.se  
 22. Patrick N, Emanski E, Knaub MA. Acute and Chronic Low Back Pain. Med Clin North Am. 2016;100(1):169-81 PubMed  
 23. Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med 2001; 344: 363-70. New England Journal of Medicine  
 24. Casazza BA. Diagnosis and Treatment of Acute Low Back Pain. Am Fam Physician. 2012 Feb 15;85(4):343-350. pmid:22335313 PubMed  
 25. Annertz M, Andrén-Sandberg Å, Aspelin P, et al. Ländryggsröntgen ger falsk säkerhet och ringa nytta för patienten. Läkartidningen 2017; 114: ETEC. www.lakartidningen.se  
 26. Chou R, Fu R, Carrino JA, Deyo RA. Imaging strategies for low-back pain: systematic review and meta-analysis. Lancet 2009; 373: 463-72. PubMed  
 27. Jarvik JG, Hollingworth W, Martin B, et al. Rapid magnetic resonance imaging vs radiographs for patients with low back pain: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 289: 2810-8. PubMed  
 28. Jarvik JG, Deyo RA. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. Ann Intern Med 2002; 137: 586-97. Annals of Internal Medicine  
 29. MR-undersökning vid smärta i ländryggen. SBU 2016. www.sbu.se  
 30. Jacobsen S, Gosvig KK, Sonne-Holm S. Lænderyggens degeneration og radiologi. Ugeskr Læger 2006; 168: 769-73. PubMed  
 31. McNally E, Wilson DJ, Ostlere SJ. Limited magnetic resonance imaging in low back pain instead of plain radiographs: experience with first 1000 cases. Clin Rad 2001; 56: 922-5. PubMed  
 32. Hagen KB, Jamtvedt G, Hilde G, Winnem MF. The updated Cochrane Review of bed rest for low back pain and sciatica. Spine 2005; 30: 542-46. PubMed  
 33. Kovacs FM, Abraira V, Pena A, et al. Effect of firmness of mattress on chronic non-specific low-back pain: randomised, double-blind, controlled, multicentre trial. Lancet 2003; 362: 1599-604. PubMed  
 34. Hilde G, Hagen KB, Jamtvedt G, Winnem M. Advice to stay active as a single treatment for low back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2006. The Cochrane Library  
 35. Staal JB, Hlobil H, Twisk JWR, et al. Graded activity for low back pain in occupational health care. Ann Intern Med 2004; 140:77-84. Annals of Internal Medicine  
 36. Hagen KB, Hilde G, Jamtvedt G, Winnem M. Bed rest for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev, issue 4, 2004. The Cochrane Library  
 37. Werner EL, Storheim K, Løchting I, Wisløff T, Grotle M. Cognitive Patient Education for Low Back Pain in Primary Care: A Cluster Randomized Controlled Trial and Cost-Effectiveness Analysis. Spine (Phila Pa 1976) 2016; 41: 455-62. pmid:26966970 PubMed  
 38. Machado G, Maher C, Ferreira P et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for spinal pain: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis. 2017 2017. pmid:28153830 PubMed  
 39. Enthoven WT, Roelofs PD, Deyo RA, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2016; Feb 10;2: CD012087. pmid:26863524. PubMed  
 40. Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se  
 41. Urquhart DM, Wluka AE, van Tulder M, et al. Efficacy of low-dose amitriptyline for chronic low back pain. A randomized clinical trial. JAMA Intern Med 2018. pmid:30285054 PubMed  
 42. Urquhart DM, Hoving JL, Assendelft WJJ, Roland M, van Tulder MW. Antidepressants for non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 1, 2008. The Cochrane Library  
 43. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ 2015; 350: h1225. doi:10.1136/bmj.h1225 DOI  
 44. Fritzell P, Bergström T, Jönsson B. Antibiotika ska med dagens kunskap inte användas vid ryggvärk – med eller utan benvärk. Läkartidningen. 2020;117:20067. lakartidningen.se  
 45. Bråten LCH, Rolfsen MP, Espeland A et al. Efficacy of antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic changes (the AIM study): double blind, randomised, placebo controlled, multicentre trial.. BMJ 2019; 367: I5654. pmid:31619437 PubMed  
 46. Enke O, New HA, New CH, et al. Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2018; 190: E-786-E793. pmid:29970367 PubMed  
 47. Wilkens P, Scheel IB, Grundnes O, Hellum C, Storheim K. Effect of glucosamine on pain-related disability in patients with chronic low back pain and degenerative lumbar osteoarthitis. JAMA 2010; 304: 45-52. Journal of the American Medical Association  
 48. Multimodal rehabilitering vid långvarig ländryggssmärta. SBU kommenterar (2015-08-12). www.sbu.se  
 49. Richmond H, Hall AM, Copsey B, et al. The Effectiveness of Cognitive Behavioural Treatment for Non-Specific Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One 2015. pmid:26244668 PubMed  
 50. Herman PM, Anderson ML, Sherman KJ, et al. Cost-effectiveness of Mindfulness-based Stress Reduction Versus Cognitive Behavioral Therapy or Usual Care Among Adults With Chronic Low Back Pain. Spine (Phila Pa 1976) 2017 Oct 15; 42(20): 1511-1520. pmid:28742756 PubMed  
 51. Cherkin DC, Sherman KJ, Deyo RA, Shekelle PG. A review of the evidence for the effectiveness, safety, and cost of acupuncture, massage therapy, and spinal manipulation for back pain. Ann Intern Med 2003; 138: 898-906. Annals of Internal Medicine  
 52. Nelemans PJ, de Bie RA, de Vet HCW, Sturmans F. Injection therapy for subacute and chronic benign low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2). The Cochrane Library  
 53. Schaafsma FG, Whelan K, van der Beek AJ, et al. Physical conditioning as part of a return to work strategy to reduce sickness absence for workers with back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD001822. DOI: 0.1002/14651858.CD001822.pub3 Cochrane (DOI)  
 54. Friedrich M , et al. Long-term effect of a combined exercise and motivational program on the level of disability of patients with chronic low back pain. Spine 2005; 30: 995-1000. PubMed  
 55. Smith BE, Littlewood C, May S. . An update of stabilisation exercises for low back pain: a systematic review with meta-analysis.. BMC Musculoskelet Disord 2014. www.biomedcentral.com  
 56. van Dillen LR, Lanier VM, Steger-May K, et al. Effect of Motor Skill Training in Functional Activities vs Strength and Flexibility Exercise on Function in People With Chronic Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol. 2021;78(4):385-395. PMID:33369625. PubMed  
 57. Aleksiev AR. Ten-year follow-up of strengthening versus flexibility exercises with or without abdominal bracing in recurrent low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2014; 39: 997-1003 PMID: 24732860. PubMed  
 58. Cramer H, Lauche R, Haller H, Dobos G. A systematic review and meta-analysis of yoga for low back pain. Clin J Pain. 2013 May;29(5):450-60. PubMed  
 59. Natour J, Cazotti LD, Ribeiro LH, et al. Pilates improves pain, function and quality of life in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2014. PMID: 24965957. PubMed  
 60. Patti A, Bianco A, Paoli A, et al. Effects of Pilates exercise programs in people with chronic low back pain: a systematic review. Medicine (Baltimore). 2015 Jan;94(4):e383. PMID: 25634166. PubMed  
 61. Wells C, Kolt GS, Marshall P, et al. . The effectiveness of Pilates exercise in people with chronic low back pain: a systematic review. . PLoS One. 2014; Jul 1;9(7): 100402. pmid:24179139 PubMed  
 62. Yamato TP, Maher CG, Saragiotto BT, et al. Pilates for low back pain.. Cochrane Database Syst Rev 2015; Jul 2;7: CD010265. pmid:26133923 PubMed  
 63. Burton AK, Balague F, Cardon G, Eriksen HR, Henrotin Y, Lahad A, et al., for the COST B13 Working Group on European Guidelines for Prevention in Low Back Pain. How to prevent low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005; 19: 541-55. PubMed  
 64. Bigos SJ, Holland J, Holland C, et al. High-quality controlled trials on preventing episodes of back problems: systematic litterature review in working-age adults. Spine 2009; 9: 147-68. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Anne Söderlund, professor och leg fysioterapeut, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Västerås