Gå direkt till huvudinnehållet

Nackspärr

Senast reviderad:


Definition:
Nackspärr är ett akut smärttillstånd med inskränkt rörlighet och uppstår på grund av en retning eller förkortning av m. sternocleidomastoideus. 
Förekomst:
Tillståndet är vanligt förekommande. 
Symtom:
Stel, smärtande nacke med rörelseinskränkning. 
Kliniska fynd:
Rörelseinskränkning i halsryggen på grund av smärta.
Normalt neurologisk status.
Diagnostik:
Diagnosen ställs med hjälp av klinisk undersökning och anamnes.
Behandling:
Tillståndet går i de flesta fall över spontant efter några dagar. Analgetika vid behov. 
  1. NHS. Royal Berkshire NHS Foundation Trust. Acute torticollis (wry neck). June 2022 (hämtad 2023-01-19). www.royalberkshire.nhs.uk  
  2. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
  3. Teichtahl AJ, McColl G. An approach to neck pain for the family physician. Aust Fam Physician. 2013;42(11):774-777. PMID: 24217096. PubMed  
  4. Cohen SP, Hooten WM. Advances in the diagnosis and management of neck pain. BMJ. 2017;358:j3221. PMID:28807894 PubMed  
  5. Miyan M, Skeppholm M, Möller H. ABC om Cervikal myelopati. Lakartidningen. 2021;118:21122. Published 2021 Oct 27. PMID: 34708858. PubMed  
  6. Lager A, Warolén M, Wennerholm P, Andersson E. Nacksmärta – orsaker och åtgärder. Stockholm: Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Region Stockholm; 2019. Rapport 2019:1 (hämtad 202-01-19). www.folkhalsoguiden.se  
  7. Relis. Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell. Paraflex vid smärtor i rörelseapparaten. 2020-08-21 (hämtad 2023-01-23). relis.no  
  8. Läkemedelsverket. Läkemedel vid långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlings­rekommendation. 2017 (hämtad 2023-01-19). www.lakemedelsverket.se  
  • Björn Salomonsson, med dr och överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus AB
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas