Gå direkt till huvudinnehållet

Akut ländryggssmärta (akut lumbago)

Senast uppdaterad: Publicerad:


Definition:
Ländryggssmärtor (eller smärtor i ryggens nedre del) mindre än 3 månader, utan tydlig organisk förklaring (såsom diskbråck eller spinal stenos).
Förekomst:
Mycket vanligt, vanligast i 20–40-årsåldern med få könsskillnader.
Symtom:
Ofta smärta i nedre ryggen som uppstår på grund av lyft, vridning, felaktig belastning. Eventuellt utstrålning till gluteusområdet och knät, sällan distalt om det. Specifik anamnes för att bedöma om allvarligare sjukdom kan föreligga samt riskbedömning för att tillståndet kan bli kroniskt.
Kliniska fynd:
Inga typiska fynd. Avsaknad av tydliga radikulära symtom som talar för nervrotspåverkan.
Diagnostik:
Är baserad på anamnes och kliniska fynd. Det finns indikation för bilddiagnostik vid vissa indikationer, eller om symtomen talar för sjukdom som kräver akut åtgärd. 
Behandling:
Består av patientundervisning, egenbehandling, läkemedelsbehandling och eventuellt insatser såsom värme/kyla och fysioterapi för att minska risken för recidiv.
 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna. 2017 lakemedelsverket.se  
 2. Kinkade S. Evaluation and treatment of acute low back pain. Am Fam Physician 2007; 75: 1181-8. PubMed  
 3. Chou R, Atlas SJ, Kunins L. Subacute and chronic low back pain: Nonpharmacologic and pharmacologic treatment. UpToDate 2019. www.uptodate.com  
 4. Traeger A, Buchbinder R, Harris I, et al. Diagnosis and management of low-back pain in primary care. CMAJ 2017; 189(45): E1386-E1395. pmid:29133540 PubMed  
 5. Hill JC, Whitehurst DGT, Lewis M, et al. Comparison of stratified primary care management for low back pain with current best practice (STarT Back): a randomised controlled trial. Lancet 2011; 378: 1560-71. PubMed  
 6. Suri P, Delaney K, Rundell SD, et al. Predictive Validity of the STarT Back Tool for Risk of Persistent Disabling Back Pain in a U.S. Primary Care Setting. Arch Phys Med Rehabil. 2018; 99):1533-1539. ) PMID: 29625095 PubMed  
 7. Horvath A, Westin O, Samuelsson K, et al. ABC om smärta i nacke och rygg, del 1. Läkartidningen 2018; 115: E7ES. www.lakartidningen.se  
 8. Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. Lancet 2017; 389: 736-47. pmid:27745712 PubMed  
 9. Dey P, Simpson CW, Collins SI, Hodgson G, Dowrick CF, Simison AJ, et al. Implementation of RCGP guidelines for acute low back pain: a cluster randomised controlled trial. Br J Gen Pract 2004; 54: 33-7. PubMed  
 10. Casazza BA. Diagnosis and Treatment of Acute Low Back Pain. Am Fam Physician. 2012 Feb 15;85(4):343-350. pmid:22335313 PubMed  
 11. Henschke N, Maher CG, Refshauge KM, et al . Prevalence of and screening for serious spinal pathology in patients presenting to primary care settings with acute low back pain. Arthritis Rheum 2009; 60(10): 3072-80. pmid:19790051 PubMed  
 12. Arbetsmiljöns betydelse för ryggproblem. En systematisk litteraturöversikt från SBU (2014). www.sbu.se  
 13. SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. 2000 (hämtad 2019-02-18). www.sbu.se  
 14. Patrick N, Emanski E, Knaub MA. Acute and Chronic Low Back Pain. Med Clin North Am. 2016;100(1):169-81 PubMed  
 15. Will JS, Bury DC, Miller JA. Mechanical Low Back Pain. Am Fam Physician. 2018;98(7):421‐428. PMID:30252425. PubMed  
 16. Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med 2001; 344: 363-70. New England Journal of Medicine  
 17. Annertz M, Andrén-Sandberg Å, Aspelin P, et al. Ländryggsröntgen ger falsk säkerhet och ringa nytta för patienten. Läkartidningen 2017; 114: ETEC. www.lakartidningen.se  
 18. Chou R, Fu R, Carrino JA, Deyo RA. Imaging strategies for low-back pain: systematic review and meta-analysis. Lancet 2009; 373: 463-72. PubMed  
 19. Chou D, Samartzis D, Bellabarba C, et al. Degenerative magnetic resonance imaging changes in patients with chronic low back pain: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2011; 36: S43-53. pmid:21952189 PubMed  
 20. Andrade NS, Ashton CM, Wray NP, et al. Systematic review of observational studies reveals no association between low back pain and lumbar spondylolysis with or without isthmic spondylolisthesis. Eur Spine J 2015; 24: 1289-95. pmid:25833204 PubMed  
 21. Jarvik JG, Hollingworth W, Martin B, et al. Rapid magnetic resonance imaging vs radiographs for patients with low back pain: a randomized controlled trial. JAMA 2003; 289: 2810-8. PubMed  
 22. Jarvik JG, Deyo RA. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. Ann Intern Med 2002; 137: 586-97. Annals of Internal Medicine  
 23. Jacobs JC, Jarvik JG, Chou R, et al. Observational Study of the Downstream Consequences of Inappropriate MRI of the Lumbar Spine. J Gen Intern Med 2020; 35: 3605–12. PMID: 32989711 PubMed  
 24. MR-undersökning vid smärta i ländryggen. SBU 2016. www.sbu.se  
 25. Jacobsen S, Gosvig KK, Sonne-Holm S. Lænderyggens degeneration og radiologi. Ugeskr Læger 2006; 168: 769-73. PubMed  
 26. McNally E, Wilson DJ, Ostlere SJ. Limited magnetic resonance imaging in low back pain instead of plain radiographs: experience with first 1000 cases. Clin Rad 2001; 56: 922-5. PubMed  
 27. Hagen KB, Jamtvedt G, Hilde G, Winnem MF. The updated Cochrane Review of bed rest for low back pain and sciatica. Spine 2005; 30: 542-46. PubMed  
 28. Hilde G, Hagen KB, Jamtvedt G, Winnem M. Advice to stay active as a single treatment for low back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev, issue 2, 2006. The Cochrane Library  
 29. Staal JB, Hlobil H, Twisk JWR, et al. Graded activity for low back pain in occupational health care. Ann Intern Med 2004; 140:77-84. Annals of Internal Medicine  
 30. Hagen KB, Hilde G, Jamtvedt G, Winnem M. Bed rest for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev, issue 4, 2004. The Cochrane Library  
 31. Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se  
 32. Baroncini A, Maffulli N, Al-Zyoud H, Bell A, Sevic A, Migliorini F. Nonopioid pharmacological management of acute low back pain: A level I of evidence systematic review published online ahead of print, 2023 Feb 22. J Orthop Res. 2023;10.1002/jor.25508. PMID: 36811209 PubMed  
 33. Jones CMP, Day RO, Koes BW, et al. Opioid analgesia for acute low back pain and neck pain (the OPAL trial): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2023. pmid:37392748 PubMed  
 34. Chou R, Huffman LH. Nonpharmacologic therapies for acute and chronic low back pain: a review of the evidence for an American Pain Society/American College of Physicians clinical practice guideline. Ann Intern Med 2007; 147: 492-504. PubMed  
 35. Smith MS, Olivas J, Smith K. Manipulative Therapies: What Works. Am Fam Physician. 2019;99(4):248‐252. PMID:30763049. PubMed  
 36. Paige NM, Miake-Lye IM, Booth MS, et al. Association of Spinal Manipulative Therapy With Clinical Benefit and Harm for Acute Low Back Pain: Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2017;317(14):1451‐1460. PMID:28399251. PubMed  
 37. Furlan AD, Giraldo M, Baskwill A, et al. Massage for low-back pain. Cochrane Database Syst Rev 2015; 9: CD001929. doi:10.1002/14651858.CD001929.pub3 DOI  
 38. Hayden J, van Tulder MW, Malmivaara A, Koes BW. Exercise therapy for treatment of non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000335. DOI: 10.1002/14651858.CD000335.pub2 DOI  
 39. Suri P, Delaney K, Rundell SD, et al. Predictive Validity of the STarT Back Tool for Risk of Persistent Disabling Back Pain in a U.S. Primary Care Setting. Arch Phys Med Rehabil 2018; 99(8): 1533-1539. pmid:29625095 PubMed  
 40. Burton AK, Balague F, Cardon G, Eriksen HR, Henrotin Y, Lahad A, et al., for the COST B13 Working Group on European Guidelines for Prevention in Low Back Pain. How to prevent low back pain. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005; 19: 541-55. PubMed  
 41. Bigos SJ, Holland J, Holland C, et al. High-quality controlled trials on preventing episodes of back problems: systematic litterature review in working-age adults. Spine 2009; 9: 147-68. PubMed  
 42. Steffens D, Maher CG, Pereira LS, et al. Prevention of Low Back Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med 2016; 176: 199-208. doi:10.1001/jamainternmed.2015.7431 DOI  
 43. Kovacs FM, Abraira V, Peña A, et al. Effect of firmness of mattress on chronic non-specific low-back pain: randomised, double-blind, controlled, multicentre trial. Lancet 2003; 362(9396): 1599-1604. pmid:14630439 PubMed  
 44. Pengel LHM, Herbert RD, Maher CG, Refshauge KM. Acute low back pain: systematic review of its prognosis. BMJ 2003; 327: 323-8. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas