Gå direkt till huvudinnehållet

Postpoliosyndrom, PPS

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd med nya symtom som är relaterade till muskulär dysfunktion många år, ofta decennier, efter akut poliomyelit.
Förekomst:
60–70 % av dem som insjuknat i polio drabbas av postpoliosyndrom.
Symtom:
Symtomen är sammansatta, ett av symtomen är nytillkommen muskulsvaghet hos patient med tidigare polio.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd kan vara ökad muskelatrofi, fascikulationer, förändring av funktionellt status med ökat behov av hjälpmedel.
Diagnostik:
Kompletterande undersökningar kan bidra till att utesluta andra orsaker till försämring. De vanligaste undersökningarna är bilddiagnostik och neurofysiologisk undersökning. EMG kan hjälpa till att fastställa genomgådd polio.
Behandling:
Den huvusdakliga behandlingen är ett rehabiliteringsprogram som består av fysikalisk behandling, yrkesmedicink rådgivning och logopedbehandling. I enstaka fall kan immunmodulerande behandling bidra till stabilisering av tillståndet.
 1. Muniz FM, Herbison G. Postpolio syndrome. eMedicine Journal 2001; 2: September 17. emedicine.medscape.com  
 2. Bruno RL. Post-polio syndrome. Neurology 1996; 47: 1359-60. PubMed  
 3. Grimby G. Postpolio - symptomatologi och åtgärder. Ugeskr Læger 2002; 164: 2752-6. PubMed  
 4. Jubelt B. Post-Polio Syndrome. Curr Treat Options Neurol. 2004 Mar;6(2):87-93. PMID: 14759341.
 5. Tiffreau V, Rapin A, Serafi R, et al. Post-polio syndrome and rehabilitation. Ann Phys Rehabil Med. 2010 Feb;53(1):42-50. Epub 2009 Dec 30. PMID: 20044320. PubMed  
 6. Santos Tavares Silva I, Thorén-Jönsson AL. Struggling to be part of Swedish society: Strategies used by immigrants with late effects of polio. Scand J Occup Ther. 2015;22(6):450-61. doi: 10.3109/11038128.2015.1057222. Epub 2015 Jun 29. PMID: 26107773. PubMed  
 7. Howard RS. Poliomyelitis and the pospolio syndrome. BMJ 2005; 330: 1314-9. PubMed  
 8. Okumura H, Kurland LT, Waring SC. Amyotrophic lateral sclerosis and polio: is there an association?. Ann N Y Acad Sci 1995; 753: 245-56. PubMed  
 9. Baj A, Monaco S, Zanusso G, et al. Virology of the post-polio syndrome. Future Virology 2007; 2: 183-92. PubMed  
 10. Bertolasi L, Acler M, dall'Ora E, Gajofatto A, Frasson E, Tocco P, et al. Risk factors for post-polio syndrome among an Italian population: a case-control study. Neurol Sci. 2012 Dec. 33(6):1271-5. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Werhagen L, Borg K. Impact of pain on quality of life in patients with post-polio syndrome. J Rehabil Med. 2013 Feb. 45(2):161-3. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Corrêa JC, Rocco CC, de Andrade DV, Peres JA, Corrêa FI. Electromyographic and neuromuscular analysis in patients with post-polio syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2008 Nov-Dec;48(8):329-33. PMID: 19097472.
 13. Simionescu L, Jubelt B. Post-polio syndrome. UpToDate, last updated Feb 05, 2020. UpToDate  
 14. Koopman FS, Beelen A, Gilhus NE, de Visser M, Nollet F. Treatment for postpolio syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD007818. DOI: 10.1002/14651858.CD007818.pub3. DOI  
 15. Trojan DA, Cashman NR. Post-poliomyelitis syndrome. Muscle Nerve 2005; 31: 6-19. PubMed  
 16. Jubelt B, Agre JC. Characteristics and management of post-polio syndrome. JAMA 2000; 284: 412-4. Journal of the American Medical Association  
 17. Howard RS, Davidson C. Long term ventilation in neurogenic respiratory failure. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74(suppl III): iii24-30.
 18. Farbu E, Rekand T, Vik-Mo E, Lygren H, Gilhus NE, Aarli JA. Post-polio syndrome patients treated with intravenous immunoglobulin: a double-blinded randomized controlled pilot study. Eur J Neurol 2007; 14: 60-5. PubMed  
 19. Gonzales H, Sunnerhagen KS, Sjöberg I, et al. Intravenous immunoglobulin for post-polio syndrome: a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2006; 5: 493-500. PubMed  
 20. On AY, Oncu J, Uludag B, Ertekin C. Effects of lamotrigine on the symptoms and life qualities of patients with post polio syndrome: a randomized, controlled study. NeuroRehabilitation 2005; 20: 245-51. PubMed  
 • Tiina Rekand, specialist i neurologi, Haukeland universitetssykehus. Professor vid universitetet i Bergen och Göteborgs universitet
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet