Gå direkt till huvudinnehållet

Myofasciellt smärtsyndrom, triggerpunktsyndrom

Publicerad:


Definition:
Ett tillstånd med smärta i en muskel eller avgränsad muskelgrupp, muskelfascia och senor, som varar i minst 3 månader.
Förekomst:
Vanligt tillstånd.
Symtom:
Smärta i muskel/muskelgrupp >3 månader, stramhet och eventuellt muskelknutor. Ångest, depression och sömnproblem kan förekomma samtidigt.
Kliniska fynd:
Ömhet vid tryck på den aktuella muskeln/muskelgruppen.
Diagnostik:
Baseras på anamnes/kliniska fynd.
Behandling:
Behandlingen består av icke-farmakologiska och farmakologiska alternativ.
  1. Giamberardino MA, Affaitati G, Fabrizio A, Costantini R . Myofascial pain syndromes and their evaluation. Best Pract Res Clin Rheumatol 2011; 25: 185-98. pmid:22094195 PubMed  
  2. Bourgaize S, Newton G, Kumbhare D, Srbely J. A comparison of the clinical manifestation and pathophysiology of myofascial pain syndrome and fibromyalgia: implications for differential diagnosis and management. J Can Chiropr Assoc 2018; 62: 26-41. pmid:30270926 PubMed  
  3. Häuser W, Perrot S, Sommer C, Shir Y, Fitzcharles MA. Diagnostic confounders of chronic widespread pain: not always fibromyalgia. Pain Rep. 2017;2(3):e598. PMID:29392213. PubMed  
  4. Wigers SH, Finset A. Rehabilitering ved kroniske myofascielle smertetilstander. Tidsskr Nor Legeforen 2007; 127: 604-8. pmid:17332816 PubMed  
  5. Soares A, Andriolo RB, Atallah ÁN, da Silva EMK. Botulinum toxin for myofascial pain syndromes in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 7. Art. No.: CD007533. DOI: 10.1002/14651858.CD007533.pub3. Accessed 22 February 2021. The Cochrane Library  
  6. SBU. Dry Needling. Publicerad 2018-05-24 (Hämtad 2021-03-30). www.sbu.se  
  7. Furlan AD, van Tulder MW, Cherkin D, Tsukayama H, Lao L, Koes BW, Berman BM. Acupuncture and dry-needling for low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1. Art. No.: CD001351. DOI: 10.1002/14651858.CD001351.pub2. DOI  
  8. Bourgaize S, Janjua I, Murnaghan K, et al. Fibromyalgia and myofascial pain syndrome: Two sides of the same coin? A scoping review to determine the lexicon of the current diagnostic criteria. Musculoskeletal Care 2019. pmid:30350334 PubMed