Gå direkt till huvudinnehållet

Komplext regionalt smärtsyndrom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Ett kroniskt neurologiskt smärttillstånd, förkortas ofta CRPS. Vid typ 1 finns ingen skada på en större nerv, vid typ 2 finns en perifer nervskada.
Förekomst:
Ovanligt tillstånd. 
Symtom:
Ofta ihållande, brännande smärta som provoceras av rörelse, stress och ändrad temperatur. 
Kliniska fynd:
Till exempel missfärgning av huden, förändrad hudtemperatur, ödem, minskad rörlighet och styrka, tremor samt hyperhidros och förändrad hår- och nagelväxt.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på särskilda diagnoskriterier, Budapestkriterierna.
Behandling:
Fysioterapi och arbetsterapi är viktigast. Andra behandlingsmetoder är psykoterapi, läkemedel (främst läkemedel som används vid neuropatisk smärta) och lokal anestesi.
 1. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket nummer 3 - juni 2017. lakemedelsverket.se  
 2. Guthmiller KB, Varacallo M. Complex Regional Pain Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; October 15, 2020. PMID:28613470. PubMed  
 3. Petersen PB, Mikkelsen KL, Lauritzen JB, Krogsgaard MR. Risk Factors for Post-treatment Complex Regional Pain Syndrome (CRPS): An Analysis of 647 Cases of CRPS from the Danish Patient Compensation Association. Pain Pract. 2018;18(3):341-349. PMID:28691184. PubMed  
 4. de Mos M, de Bruijn AG, Huygen FJ, et al. The incidence of complex regional pain syndrome: a population-based study. Pain. 2007;129:12-20. PubMed  
 5. Shim H, Rose J, Halle S, Shekane P. Complex regional pain syndrome: a narrative review for the practising clinician. Br J Anaesth. 2019;123(2):e424-e433. PMID:31056241. PubMed  
 6. Harden RN, McCabe CS, Goebel A et al. Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and Treatment Guidelines, 5th Edition. Pain Med. 2022 Jun 10;23(Suppl 1):S1-S53. PMID: 35687369. PubMed  
 7. Wasner G, Schattschneider J, Baron R. Skin temperature side differences--a diagnostic tool for CRPS? Pain 2002; 98: 19-26. PubMed  
 8. Chevreau M, Romand X, Gaudin P, Juvin R, Baillet A. Bisphosphonates for treatment of Complex Regional Pain Syndrome type 1: A systematic literature review and meta-analysis of randomized controlled trials versus placebo. Joint Bone Spine. 2017;84(4):393-399. PMID:28408275. PubMed  
 9. SBU. Behandling vid komplext regionalt smärtsyndrom. 2022-06-27 (Hämtad 2022-08-01). www.sbu.se  
 10. O'Connell NE, Wand BM, Gibson W, Carr DB, Birklein F, Stanton TR. Local anaesthetic sympathetic blockade for complex regional pain syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016;7(7):CD004598. doi:10.1002/14651858.CD004598.pub4 DOI  
 11. Bruehl S. Complex regional pain syndrome. BMJ. 2015 Jul 29;351:h2730. PMID:26224572. PubMed  
 12. Sandroni P, Benrud-Larson LM, McClelland RL, et al. Complex regional pain syndrome type I: incidence and prevalence in Olmsted county, a population-based study. Pain. 2003 May;103(1-2):199-207. PMID: 12749974. PubMed  
 13. Birklein F, O'Neill D, Schlereth T. Complex regional pain syndrome: An optimistic perspective. Neurology 2015; Jan 6;84(1): 89-96. pmid:25471395 PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Tore Eliasson, docent och överläkare, Smärtcentrum, Angereds Närsjukhus