Gå direkt till huvudinnehållet

Fibromyalgi

Senast uppdaterad:

Senast reviderad:

Senast reviderad av:Definition:
Fibromyalgi är en smärtsjukdom som karakteriseras av långvarig utbredd smärtkänslighet i framförallt muskulatur, hud och leder samt ömhet vid beröring. Faktorer som regionalt smärtsyndrom, stressorer, trauma och infektioner kan föregå/trigga sjukdomen.
Förekomst:
Prevalensen i befolkningen i olika europeiska länder, USA, Kanada och Israel är relativt likartad, cirka 2 % varav cirka 80 % är kvinnor.
Symtom:
Symtombilden är framförallt långvarig utbredd smärta och onormal ömhet i kroppen, ofta i kombination med handikappande trötthet, sömnstörning och störningar i koncentrations- och minnesförmåga.
Kliniska fynd:
Smärtan vid fibromyalgi är lokaliserad i samtliga fyra kroppskvadranter samt axialt (längs ryggraden). Sådan utbredd smärta ska ha förelegat i minst tre månader.
Diagnostik:
Diagnosen ställs genom att patienten uppfyller internationellt fastställda kriterier. En viktig del i diagnostiken är att utesluta andra sjukdomar och att identifiera eventuell samsjuklighet.
Behandling:
Botande behandling saknas. Behandlingen riktar sig mer mot enskilda symtom och samsjuklighet, och kan förutom råd om aktivitetsanpassning och information om sjukdomen bestå av läkemedel, fysioterapi och KBT.

Basfakta

Definition

Förekomst

Etiologi och patogenes

Predisponerande faktorer

ICD-10

Diagnos

Diagnoskriterier

Differentialdiagnoser

Anamnes

Status

Kompletterande undersökningar

Andra undersökningar

När remittera?

Behandling

Behandlingsmål

Behandlingen i korthet

Egenbehandling

Läkemedelsbehandling

Annan behandling

Försäkringsmedicinsk bedömning

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

Prognos

Uppföljning

Plan

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

Skriftlig patientinformation

Patientorganisation

Illustrationer

Källor

Referenser

Sakkunniga

  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Michael Matousek, med dr och överläkare, Gottfriesmottagningen, Mölndal
  • Olof Zachrisson, med dr och överläkare, Gottfriesmottagningen, Mölndal