Patellofemoralt smärtsyndrom

Basfakta

Definition

  • Kallas även "främre knäsmärta" och "idiopatisk främre knäsmärta".
  • Förkortas PFSS eller på engelska PFPS, patellofemoral pain syndrome.
  • Definieras som retropatellära och/eller peripatellära smärtor, där det inte är möjligt att hitta en exakt smärtgivande struktur via palpatoriska tester eller genom bilddiagnostik.
  • Smärtan är lokaliserad på framsidan av knäet utan patologiska förändringar eller skador i brosket i femuropatellarleden (förändringar i form av kondromalaci)1-2
  • Tidigare kallades tillståndet chondromalacia patellae:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.