Gå direkt till huvudinnehållet

Patellar tendinopati

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tendinopati i patellarsenans fäste på patellas distala pol. 
Förekomst:
Tillståndet är vanligt förekommande och ses främst hos idrottare som utöver sport med mycket hopp som till exempel basket eller volleyboll.
Symtom:
Intermittent smärta över patella som ofta kan relateras till hög belastning av benet.
Kliniska fynd:
Palpationsömhet över patella är det främsta kliniska fyndet. 
Diagnostik:
Diagnosen ställs på anamnes och klinisk undersökning. 
Behandling:
Uppehåll från den utlösande aktiviteten och excentriska övningar är den primära behandlingen. Hos några kan operation bli nödvändigt. 
 1. Dan, M., Parr, W., Broe, D., Cross, M., & Walsh, W. R. (2018). Biomechanics of the knee extensor mechanism and its relationship to patella tendinopathy: A review. Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 36(12), 3105–3112. PMID: 30074265. PubMed  
 2. Sprague, A. L., Smith, A. H., Knox, P., Pohlig, R. T., & Grävare Silbernagel, K. (2018). Modifiable risk factors for patellar tendinopathy in athletes: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine, 52(24), 1575–1585. PMID: 30054341. PubMed  
 3. Vander Doelen, T., & Jelley, W. (2020). Non-surgical treatment of patellar tendinopathy: A systematic review of randomized controlled trials. Journal of science and medicine in sport, 23(2), 118–124. PMID: 31606317. PubMed  
 4. Lian, O. B., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2005). Prevalence of jumper's knee among elite athletes from different sports: a cross-sectional study. The American journal of sports medicine, 33(4), 561–567. PMID: 15722279. PubMed  
 5. Millar, N. L., Silbernagel, K. G., Thorborg, K., Kirwan, P. D., Galatz, L. M., Abrams, G. D., Murrell, G., McInnes, I. B., & Rodeo, S. A. (2021). Tendinopathy. Nature reviews. Disease primers, 7(1), 1. PMID: 33414454. PubMed  
 6. Aicale, R., Oliviero, A., & Maffulli, N. (2020). Management of Achilles and patellar tendinopathy: what we know, what we can do. Journal of foot and ankle research, 13(1), 59. PMID: 32993702. PubMed  
 7. Santana JA, Mabrouk A, Sherman AI. Jumpers Knee. StatPearls. Last update: August 6, 2021 (Hämtad 2021-11-02). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 8. Hyman GS. Jumper's Knee. Medscape. Last update March 11, 2019. (Hämtad 2021-11-02). www.medscape.com  
 9. Figueroa, D., Figueroa, F., & Calvo, R. (2016). Patellar Tendinopathy: Diagnosis and Treatment. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 24(12), e184–e192. PMID: 27855131. PubMed  
 10. Dan M, Phillips A, Johnston RV, Harris IA. Surgery for patellar tendinopathy (jumper’s knee). Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 9. Art. No.: CD013034. DOI: 10.1002/14651858.CD013034.pub2 DOI  
 11. Peters, J. A., Zwerver, J., Diercks, R. L., Elferink-Gemser, M. T., & van den Akker-Scheek, I. (2016). Preventive interventions for tendinopathy: A systematic review. Journal of science and medicine in sport, 19(3), 205–211. PMID: 25981200. PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas