Osgood-Schlatters sjukdom

Basfakta

Definition

  • Traktionsosteokondrit i senfästet till ligamentum patellae på tuberositas tibiae. En av flera apofysiter.
  • Bland barn uppfattas tillståndet som en osteokondros.
  • Tillståndet beskrevs första gången 1903.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.