Gå direkt till huvudinnehållet

Osgood-Schlatters sjukdom

Senast reviderad:


Definition:
Traktionsosteokondrit i senfästet till ligamentum patellae på tuberositas tibiae.
Förekomst:
Vanligast hos flickor 8–13 år och pojkar 12–15 år.
Symtom:
Smärta eller ömhet över tuberositas tibiae som uppstår gradvis.
Smärtan ökar ofta vid fysisk träning. Smärta vid direkt tryck över området. 
Kliniska fynd:
Lokal ömhet och svullnad. Smärtan kan öka vid knäextension mot motstånd (isometriskt test).
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Röntgen kan utesluta andra, allvarligare orsaker.
Behandling:
Symtomlindring. Aktivitetsanpassning. 
  1. Osgood RB. Lesions of the tibial tubercle occurring during adolescence. Boston Med Surg J 1903; 148: 114. PubMed  
  2. Circi E, Atalay Y, Beyzadeoglu T. Treatment of Osgood-Schlatter disease: review of the literature. Musculoskelet Surg. 2017;101(3):195–200. PMID:28593576. PubMed  
  3. Achar S, Yamanaka J. Apophysitis and Osteochondrosis: Common Causes of Pain in Growing Bones. Am Fam Physician. 2019;99(10):610–618. PMID:31083875. PubMed  
  4. Gholve PA, Scher DM, Khakharia S, et al. Osgood Schlatter syndrome. Curr Opin Pediatr 2007; 19: 44. PubMed  
  5. Måseide T, Melø K. Behandling av Schlatters sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.19.0036 DOI  
  6. Hirano A, Fukubayashi T, Ishii T, Ochiai N. Magnetic resonance imaging of Osgood-Schlatter disease: the course of the disease. Skeletal Radiol 2002; 31: 334-42. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

  • Katarina Lönn, specialistläkare, Verksamhetsområde ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala