Gå direkt till huvudinnehållet

Bakercysta

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Bakercysta är en ackumulering av ledvätska utanför knäleden i knävecket. Cystan kommunicerar med själva knäledshålan.
Förekomst:
Prevalensen är omkring 20 % bland patienter som remitterats vidare på grund av knäproblem. 
Symtom:
Tillståndet är ofta asymtomatiskt. I symtomatiska fall kan patienten besväras av åtstramning och obehag i knäleden.
Kliniska fynd:
Vid klinisk undersökning kan cystan vara synlig, palpabel och lite öm.
Diagnostik:
Det finns vanligtvis inget behov av andra undersökningar, men ultraljud kan bekräfta diagnosen.
Behandling:
Behandlingen är konservativ, eventuellt aspiration, eventuellt kortisoninjektion. Undantagsvis kan kirurgi bli aktuellt, mycket sällsynt dock. 
  1. Chatzopoulos D, Moralidis E, Markou P, Makris V, Arsos G. Baker's cysts in knees with chronic osteoarthritic pain: a clinical, ultrasonographic, radiographic and scintigraphic evaluation. Rheumatol Int. 2008 Dec. 29(2):141-6. www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Frush TJ, Noyes FR. Baker's Cyst: Diagnostic and Surgical Considerations. Sports Health. 2015;7(4):359–365. doi:10.1177/1941738113520130 DOI  
  3. Leib AD, Roshan A, Foris LA, et al. Baker's Cyst. Updated 2020 Jul 17. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430774/
  4. Bal, A., Sancıoglu, H., Tezel, N., Erdogdu, D., Karaahmet, O., & Cakci, A. (2014). AB0767 Comparison of Inraarticular and Intracyst Corticosteroid Injections in the Treatment of Baker’s Cyst with Ultrasonographic Follow-Up. Annals of the Rheumatic Diseases, 73(Suppl 2), 1058.2–1058. doi:10.1136/annrheumdis-2014-eular.4138 DOI  
  5. Ahn JH, Lee SH, Yoo JC, et al. Arthroscopic treatment of popliteal cysts: clinical and magnetic resonance imaging results. Arthroscopy 2010; 26:1340. PubMed  
  6. Zhou XN, Li B, Wang JS, Bai LH. Surgical treatment of popliteal cyst: a systematic review and meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2016;11:22. Published 2016 Feb 15. doi:10.1186/s13018-016-0356-3 DOI  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Katarina Lönn, specialistläkare, Verksamhetsområde ortopedi, Akademiska sjukhuset, Uppsala