Gå direkt till huvudinnehållet

Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Inflammation i bursa och sensmärta vid eller ovanför trokanter major på lateralsidan av låret. I engelsk litteratur används begreppet "Greater trochanteric pain syndrome" (GTPS), vilket omfattar trokanterbursit, tendinopati gluteus medius och/eller gluteus minimus samt iliopsoastendinopati/bursit.
Förekomst:
Förhållandevis vanligt i primärvården.
Symtom:
Smärta lokaliserad lateralt i låret över trochanter major. Smärtan förvärras ofta av gång eller rörelser som särskilt belastar rotatormusklerna, till exempel när patienten går uppför en trappa eller backe eller då denne reser sig eller sätter sig
Kliniska fynd:
Hälta. Palpationsömhet över trochanter major.
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd räcker ofta för att ställa diagnos. Ibland kan slätröntgen behöva göras för att utesluta andra tillstånd. Ultraljud kan vara till hjälp.
Behandling:
Avlastning är ofta tillräcklig behandling. Eventuellt NSAID och/eller lokal kortisoninjektion. Kortisoninjektion verkar ha effekt på kort sikt men på ett års sikt är resultaten enligt två RCT sämre eller lika för kortisoninjektioner som utan behandling. Om funktionen inte normaliseras bör patienten remitteras till en fysioterapeut för stretchövningar och träning av uthållighet och styrka.
 1. Redmond JM, Chen AW, Domb BG. Greater Trochanteric Pain Syndrome. J Am Acad Orthop Surg. 2016 Apr;24(4):231-40. PubMed  
 2. Strauss EJ, Nho SJ, Kelly BT. Greater trochanteric pain syndrome. Sports Med Arthrosc. 2010 Jun;18(2):113-9. PMID: 20473130. PubMed  
 3. Adkins SB 3d, Figler RA. Hip pain in athletes. Am Fam Physician 2000; 61: 2109-18. American Family Physician  
 4. Shbeeb MI, Matteson EL. Trochanteric bursitis (greater trochanter pain syndrome). Mayo Clin Proc 1996;71:565-9. PubMed  
 5. Cardone DA, Tallia AF. Diagnostic and therapeutic injection of the hip and knee. Am Fam Physician 2003; 67: 2147-52. PubMed  
 6. Brinks A, van Rijn MR, Willemsen SP, et al. Corticosteroid injections for greater trochanteric pain syndrome: a randomized controlled trial in primary care. Ann Fam Med 2011; 9: 226-34. PubMed  
 7. Rompe JD, Segal NA, Cacchio A. Home training, local corticosteroid injection, or radial shock wave therapy for greater trochanter pain syndrome. Am J Sports Med. 2009 Oct;37(10):1981-90. PMID: 19439758 PubMed  
 8. Cohen SP, Strassels SA, Foster L, et al. Comparison of fluoroscopically guided and blind corticosteroid injections for greater trochanteric pain syndrome: multicentre randomised controlled trial. BMJ 2009; 338: b1088. BMJ (DOI)  
 9. Ramon S, Russo S, Santoboni F, et al. Focused Shockwave Treatment for Greater Trochanteric Pain Syndrome: A Multicenter, Randomized, Controlled Clinical Trial. J Bone Joint Surg Am. 2020; 102:1305-11. PMID: 32769596 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Paul Ackermann, docent och bitr överläkare, Ortopediska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset