Piriformissyndromet

Basfakta

Definition

  • Tillståndet beror på en nervinklämning (entrapment).1
  • Piriformissyndromet uppstår vid en irritation av nervus ischiadicus där den kommer ut ur bäckenet på framsidan av musculus piriformis.
  • Besväret uppstår oftast hos vältränade personer med kort, kraftig och dåligt utstretchad muskulatur, men förekommer även hos de som inte idrottar.
  • Piriformissyndromet karakteriseras av smärtor, som ofta är diffusa, och instabilitet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.