Gå direkt till huvudinnehållet

Piriformissyndromet

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Nervinklämning i bakbenet som beror på irritationen av n. ischiadus där nerven går ut till bakbenet på m. piriformis framsida.
Förekomst:
Kontroversiell diagnos som anges utgöra cirka 6 % av alla fall av ischias.
Symtom:
Karakteriseras av smärtor som oftast är diffusa och av instabilitet. Mest typiskt är att smärtor föreligger från svanskotan, eventuell med utstrålning ned i baksida lår och i vissa fall ner i hela benet.
Kliniska fynd:
Exklusionsdiagnos. Inga specifika fynd. Inga neurologiska fynd. 
Diagnostik:
Ingen bilddiagnostik eller elektrofysiologisk undersökning är diagnostiska.
Behandling:
Behandlingen är avlastning, förändrat träningsupplägg, eventuellt NSAID. 
 1. Kean Chen C, Nizar AJ. Prevalence of piriformis syndrome in chronic low back pain patients. A clinical diagnosis with modified FAIR test.. Pain Pract 2013; 13(4): 276-81. PubMed  
 2. Jankovic D, Peng P, van Zundert A. Brief review: piriformis syndrome: etiology, diagnosis, and management. Can J Anaesth 2013; 60(10): 1003-12. PubMed  
 3. Natsis K, Totlis T, Konstantinidis GA, et al. Anatomical variations between the sciatic nerve and the piriformis muscle: a contribution to surgical anatomy in piriformis syndrome. Surg Radiol Anat 2014; 36(3): 273-80. PubMed  
 4. Miller TA, White KP, Ross DC. The diagnosis and management of piriformis syndrome: myths and facts. Can J Neurol Sci 2012 Sep;39(5):577-83. pmid:22931697 PubMed  
 5. Probst D, Stout A, Hunt D. Piriformis Syndrome: A narrative review of the anatomy, diagnosis, and treatment. PM&R. 2019. doi:10.1002/pmrj.12189 DOI  
 6. Singh US, Meena RK, Singh C, Singh J, Singh AM, Langshong R. Prevalence of piriformis syndrome among the cases of low back/buttock pain with sciatica: A prospective study. Journal of Medical Society 2013; 27: 2. doi:DOI: 10.4103/0972-4958.121573 DOI  
 7. Cass SP, Piriformis syndrome: a cause of nondiscogenic sciatica. Curr Sports Med Rep. 2015 Jan;14(1):41-4. pmid: 25574881. PubMed  
 8. Misirlioglu TO, Akgun K, Palamar D, Erden MG, Erbilir T. Piriformis syndrome: comparison of the effectiveness of local anesthetic and corticosteroid injections: a double-blinded, randomized controlled study. Pain Physician. 2015 Mar-Apr. 18 (2):163-71.
 9. Yoon SJ, Ho J, Kang HY, et al. Low-dose botulinum toxin type A for the treatment of refractory piriformis syndrome. Pharmacotherapy 2007; 27(5): 657-65. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Paul Ackermann, docent och bitr överläkare, Ortopediska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset