Handledstendinopati (de Quervains sjukdom)

Basfakta

Definition

 • Seninflammation i handledsområdet.1
 • På radialsidan är det vanligaste:
  • de Quervains tenosynovit2 – ett tillstånd som beskrevs första gången 1895 av Fritz de Quervain3
  • Tenosynovit i de radiala handledsextensorerna ("intersection syndrome")4
 • På ulnarsidan:5
  • Finns flera tillstånd
  • Det är svårt att skilja mellan dessa

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.