Gå direkt till huvudinnehållet

Handledstendinopati (de Quervains sjukdom)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Innebär seninflammation i handledsregionen.
Förekomst:
Inte ett helt ovanligt tillstånd.
Symtom:
Symtomen består i smärta och nedsatt funktion vid vissa rörelser.
Kliniska fynd:
Kliniska fynd är smärtprovokation vid isometrisk kontraktion av aktuella senor.
Diagnostik:
Röntgen kan i vissa fall vara aktuellt för att utesluta annan sjukdom. 
Behandling:
Behandlingen är avlastning, NSAID, kortisoninjektioner, fysioterapi och eventuellt kirurgi.
 1. Wolf JM, Sturdivant RX, Owens BD. Incidence of de Quervain's tenosynovitis in a young, active population. J Hand Surg Am 2009; 34: 112-5. PubMed  
 2. Draghi F, Bortolotto C.. Intersection syndrome: ultrasound imaging.. Skeletal Radiol. 2014; 4(3): 283-7. pmid:24337446 PubMed  
 3. Blood TD, Morrell NT, Weiss AP. Tenosynovitis of the Hand and Wrist: A Critical Analysis Review. JBJS Rev. 2016;4(3):01874474-201603000-00001. PMID: 27500430 PubMed  
 4. Adams JE, Habbu R. Tendinopathies of the Hand and Wrist published correction appears in J Am Acad Orthop Surg. 2016 Feb;24(2):123. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23(12):741–750. PMID: 26510626. PubMed  
 5. Lee RP, Hatem SF, Recht MP. Extended MRI findings of intersection syndrome. Skeletal Radiol 2009; 38:157. PubMed  
 6. Descatha A, Leproust H, Roure P, Ronan C, Roquelaure Y. Is the intersection syndrome an occupational disease?. Joint Bone Spine. May 2008;75(3):329-31. PubMed  
 7. Kulthanan T, Chareonwat B. Variations in abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis tendons in the Quervain syndrome: a surgical and anatomical study. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2007; 41: 36-8. PubMed  
 8. Horvath A, Westin O, Samuelsson K et al. ABC om Vanliga tillstånd i hand och handled, del 1 Karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros. Läkartidningen. 2019;116:FH9Y
 9. McBain B, Rio E, Cook J, Grabinski R, Docking S. Diagnostic accuracy of imaging modalities in the detection of clinically diagnosed de Quervain's syndrome: a systematic review. Skeletal Radiol. 2019;48(11):1715–1721. doi:10.1007/s00256-019-03195-z PMID: 30888457. PubMed  
 10. Derry S, Wiffen PJ, Kalso EA, Bell RF, Aldington D, Phillips T, Gaskell H, Moore RA. Topical analgesics for acute and chronic pain in adults ‐ an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD008609. DOI: 10.1002/14651858.CD008609.pub2. DOI  
 11. Ashraf MO, Devadoss VG. Systematic review and meta-analysis on steroid injection therapy for de Quervain's tenosynovitis in adults. Eur J Orthop Surg Traumatol 2014; 24: 149-57. doi: 10.1007/s00590-012-1164-z DOI  
 12. Peters‐Veluthamaningal C, van der Windt DAWM, Winters JC, Meyboom‐de Jong B. Corticosteroid injection for de Quervain's tenosynovitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005616. DOI: 10.1002/14651858.CD005616.pub2. DOI  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Leif Dahlberg, professor och överläkare, Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus