Gå direkt till huvudinnehållet

Tendinopatier runt fotleden och i underbenet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tendinopati definieras som en skada som uppstår på grund av överbelastning och kännetecknas av smärta, svullnad och nedsatt funktion.
Förekomst:
Det finns olika senar i fot och fotleden som kan utsättas för överbelastning, där akillestendinopati är den vanligaste formen. 
Symtom:
Smärta vid belastning och svullnad är vanliga symtom.
Kliniska fynd:
Svullnad samt smärta vid palpation av senan är vanligt förekommande.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
Behandlingen av tendinopatier är främst rehabilitation/fysioterapi med anpassade övningar. 
 1. Karolinska Institutet. Tendinopati. Svensk MeSH. (Hämtad 2022-06-30). cms.medibas.se  
 2. Cardoso TB, Pizzari T, Kinsella R, Hope D, Cook JL. Current trends in tendinopathy management. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2019;33(1):122-140. PMID: 31431267. PubMed  
 3. Peters JA, Zwerver J, Diercks RL, Elferink-Gemser MT, van den Akker-Scheek I. Preventive interventions for tendinopathy: A systematic review. J Sci Med Sport. 2016;19(3):205-211. PMID: 25981200. PubMed  
 4. Federer AE, Steele JR, Dekker TJ, Liles JL, Adams SB. Tendonitis and Tendinopathy: What Are They and How Do They Evolve?. Foot Ankle Clin. 2017;22(4):665-676. PMID: 29078821. PubMed  
 5. Pedowitz D, Beck D. Presentation, Diagnosis, and Nonsurgical Treatment Options of the Anterior Tibial Tendon, Posterior Tibial Tendon, Peroneals, and Achilles. Foot Ankle Clin. 2017;22(4):677-687. PMID: 29078822. PubMed  
 6. Harkin E, Pinzur M, Schiff A. Treatment of Acute and Chronic Tibialis Anterior Tendon Rupture and Tendinopathy. Foot Ankle Clin. 2017;22(4):819-831. PMID: 29078830. PubMed  
 7. Weatherford BM. Posterior Tibial Tendon Dysfunction. OrthoInfo. Last reviewed September 2017. (Hämtad 2021-08-26). orthoinfo.aaos.org  
 8. Millar NL, Silbernagel KG, Thorborg K, et al. Tendinopathy published correction appears in Nat Rev Dis Primers. 2021 Feb 3;7(1):10. Nat Rev Dis Primers. 2021;7(1):1. Published 2021 Jan 7. PMID: 33536420 . PubMed  
 9. Grävare Silbernagel K, Brorsson A, Karlsson J. Rehabiliteringsträning ger bäst effekt vid akillestendinopati. Läkartidningen 2014; 111: CXDZ. www.xn--lkartidningen-bfb.se  
 10. Jennings MM, Liew V, Marine B. Updates in Tendinopathy Treatment Options. Clin Podiatr Med Surg. 2019;36(4):543-552. PMID: 31466566. PubMed  
 11. Ling SK, Lui TH. Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. Open Orthop J. 2017;11:714-723. Published 2017 Jul 31. PMID: 28979585. PubMed  
 12. Kumar Y, Alian A, Ahlawat S, Wukich DK, Chhabra A. Peroneal tendon pathology: Pre- and post-operative high resolution US and MR imaging. Eur J Radiol. 2017;92:132-144. PMID: 28624011. PubMed  
 13. Medina Pabón MA, Naqvi U. Achilles Tendonitis. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan–.2019 Apr 8 (Hämtad 2019-12-16). PMID:30844176. PubMed  
 14. Singh A, Calafi A, Diefenbach C, Kreulen C, Giza E. Noninsertional Tendinopathy of the Achilles. Foot Ankle Clin. 2017;22(4):745-760. PMID: 29078826. PubMed  
 15. Larsson E, Helander KT, Karlsson J, Brorsson A. ABC om Kronisk hälsene­smärta – diagnos och behandling. Läkartidningen. 2022;119:21182. lakartidningen.se  
 16. Knapp P W, Constant D. Posterior Tibial Tendon Dysfunction. StatPearls. Last update June 4, 2021. (Hämtad: 2021-08-16). www-ncbi-nlm-nih-gov.sll.idm.oclc.org  
 17. Kilander E, Smärtande plattfothet. Fotkirurgisk magasin. 2017. Nr 1.
 18. Ling, S. K., & Lui, T. H. (2017). Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. The open orthopaedics journal, 11, 714–723. PMID: 28979585. PubMed  
 19. Lugo-Pico JG, Kaiser JT, Sanchez RA, Aiyer AA. Peroneal Tendinosis and Subluxation. Clin Sports Med. 2020;39(4):845-858. PMID: 32892971. PubMed  
 20. Roster B, Michelier P, Giza E. Peroneal Tendon Disorders. Clin Sports Med. 2015;34(4):625-641. PMID: 26409587. PubMed  
 21. Peroneal Tendinopathy. NHS. County Durham and Darlington. NHS Foundation Trust 2020 (hämtad 2022-07-04). www.cddft.nhs.uk  
 22. Draper TR. Non-Achilles ankle tendinopathy. UpToDate. Last updated July 8, 2021 (hämtad 2022-07-04). www.uptodate.com  
 23. Ling SK, Lui TH. Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. Open Orthop J. 2017;11:714-723. Published 2017 Jul 31. PMID: 28979585 PubMed  
 24. Jackson LT (editor). Pes Planus (Flatfoot). DynaMed. Updaterad 2018 November 30. (Hämtad 2022-07-04). www.dynamed.com  
 25. Cook JL. Ten treatments to avoid in patients with lower limb tendon pain. Br J Sports Med. 2018;52(14):882. PMID: 29475840. PubMed  
 26. Kane SF, Olewinski LH, Tamminga KS. Management of Chronic Tendon Injuries. Am Fam Physician. 2019;100(3):147-157. PMID: 31361101. PubMed  
 27. SBU:s Upplysningstjänst - Publicerade svar. "Injektioner med koncentrerade blodplättar för behandling av tendinopatier" www.sbu.se  
 • Carl Mellner, med dr och specialist i ortopedi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas