Gå direkt till huvudinnehållet

Tarsaltunnelsyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tarsaltunnelsyndrom är en inklämning eller kompression av n tibialis eller dess grenar i tarsaltunneln. 
Förekomst:
Tillståndet är väldigt sällsynt. 
Symtom:
Smärta, främst vid hälen och mediala sidan av fotleden, parestesier samt brännande känsla kan förekomma.
Kliniska fynd:
Palpationsömhet och positiv Tinels tecken är fynd som kan ge misstanke om tillståndet.
Diagnostik:
Anamnes och kliniska fynd. MRT kan bekräfta diagnosen. 
Behandling:
Icke-operativ behandling eller operation.
 1. Ahmad M, Tsang K, Mackenney PJ, Adedapo AO. Tarsal tunnel syndrome: A literature review. Foot Ankle Surg. 2012;18(3):149-152. PMID: 22857954. PubMed  
 2. Pomeroy G, Wilton J, Anthony S. Entrapment neuropathy about the foot and ankle: an update. J Am Acad Orthop Surg. 2015;23(1):58-66. PMID: 25538131. PubMed  
 3. Lareau CR, Sawyer GA, Wang JH, DiGiovanni CW. Plantar and medial heel pain: diagnosis and management. J Am Acad Orthop Surg. 2014;22(6):372-380. PMID: 24860133. PubMed  
 4. Khodatars D, Gupta A, Welck M, Saifuddin A. An update on imaging of tarsal tunnel syndrome published online ahead of print, 2022 May 13. Skeletal Radiol. 2022;10.1007/s00256-022-04072-y. PMID: 35562562. PubMed  
 5. McSweeney SC, Cichero M. Tarsal tunnel syndrome-A narrative literature review. Foot (Edinb). 2015;25(4):244-250. PMID: 26546070. PubMed  
 6. Nelson SC. Tarsal Tunnel Syndrome. Clin Podiatr Med Surg. 2021;38(2):131-141. PMID: 33745647. PubMed  
 7. Yakavonis M, Lareau C, Guss D. Approach to the Patient with Foot & Ankle Pain. In: Stone JH. eds. Current Diagnosis & Treatment: Rheumatology, 4e. McGraw Hill; 2021. Accessed June 02, 2022. accessmedicine.mhmedical.com  
 8. Doneddu PE, Coraci D, Loreti C, Piccinini G, Padua L. Tarsal tunnel syndrome: still more opinions than evidence. Status of the art. Neurol Sci. 2017;38(10):1735-1739. PMID: 28664501. PubMed  
 9. Karolinska institutet. Leiomyom. Svensk MeSH (hämtad 2022-06-02). mesh.kib.ki.se  
 10. Karolinska institutet. Mukolipidoser. Svensk MeSH (hämtad 2022-06-02). mesh.kib.ki.se  
 11. Rota E, Morelli N. Entrapment neuropathies in diabetes mellitus. World J Diabetes. 2016;7(17):342-353. PMID: 27660694. PubMed  
 12. Rubin DI. Neurologic manifestations of hypothyroidism. UpToDate. Last updated Mar 25, 2021(hämtad 2022-06-02). www.uptodate.com  
 13. Bowley MP, Doughty CT. Entrapment Neuropathies of the Lower Extremity. Med Clin North Am. 2019;103(2):371-382. PMID: 30704688.
 14. Gooding TM, Feger MA, Hart JM, Hertel J. Intrinsic Foot Muscle Activation During Specific Exercises: A T2 Time Magnetic Resonance Imaging Study. J Athl Train. 2016;51(8):644-650. PMID: 27690528. PubMed  
 15. Karolinska institutet. Tarsal koalition. Svensk MeSH (hämtad 2022-06-05). mesh.kib.ki.se  
 • Carl Mellner, med dr och specialist i ortopedi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas