Gå direkt till huvudinnehållet

Plantarfasciit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Smärttillstånd med kronisk inflammation/degeneration vid fästet till fascia plantaris på tuber calcanei.
Förekomst:
Vanligast efter 40-årsåldern, eller hos yngre idrottsutövare.
Symtom:
Smärtor eller ömhet i eller framför hälen vid belastning mot fotsulan, gångsmärtor.
Kliniska fynd:
Palpationsömhet i främre kanten av calcaneus, mest uttalat på hälens mediala sida vid början av plantarfascian.
Diagnostik:
Klinisk diagnos. Belastad slätröntgen kan vara aktuellt vid tveksamhet om diagnosen. I enstaka fall kan även ultraljud vara aktuellt.
Behandling:
Konservativ behandling med avlastande skor, eventuellt tejpning, träningsprogram för att stärka och/eller stretcha vadmuskulatur och plantarfascia samt undvikande av träning som förvärrar tillståndet. Viktnedgång vid övervikt. Eventuellt extrakorporeal stötvågsbehandling och/eller lokal injektion av botulinumtoxin, trombocytrik plasma eller kortison.
 1. Trojian T, Tucker AK. Plantar Fasciitis. Am Fam Physician. 2019 Jun 15;99(12):744-750. PMID: 31194492 PubMed  
 2. Latt LD, Jaffe DE, Tang Y, Taljanovic MS. Evaluation and Treatment of Chronic Plantar Fasciitis. Foot Ankle Orthop. 2020 Feb 13;5(1):2473011419896763. doi: 10.1177/2473011419896763. PMID: 35097359 PubMed  
 3. Kjellson N, Horvath A, Samuelsson K, Karlsson J ABC om Vanliga sjukdomstillstånd i fot och fotled, del 2. Lakartidningen.se 2020-11-09 lakartidningen.se  
 4. Tu P. Heel Pain: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2018 Jan 15;97(2):86-93. PMID: 29365222. PubMed  
 5. Young JR, Sternbach S, Willinger M et al. The etiology, evaluation, and management of plantar fibromatosis. Orthop Res Rev. 2019; 11: 1–7. PMID: 30774465 PubMed  
 6. Ahn JM, El-Khoury G. Radiologic evaluation of chronic foot pain. Am Fam Physician 2007; 76: 975-83. PubMed  
 7. Karabay N, Toros T, Hurel C. Ultrasonographic evaluation in plantar fasciitis. J Foot Ankle Surg 2007; 46: 442-6. PubMed  
 8. McMillan AM, Landorf KB, Barrett JT, Menz HB, Bird AR. Diagnostic imaging for chronic plantar heel pain: a systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Res 2009; 2: 32. PubMed  
 9. Romulo RO, Sendin FA, et al. Effectiveness of myofascial trigger point manual therapy combined with a self-stretching protocol for the management of plantar heel pain: a randomized controlled trial. JOSPT 2011;41. PMID: 21285525 PubMed  
 10. Plantarfasciit. Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd. Hämtad 2023-02-02. nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 11. David JA, Sankarapandian V, Christopher PR, Chatterjee A, Macaden AS. Injected corticosteroids for treating plantar heel pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jun 11;6(6):CD009348. doi: 10.1002/14651858.CD009348.pub2. PMID: 28602048 PubMed  
 12. McMillan AM, Landorf KB, Gilheany MF, Bird AR, Morrow AD, Menz HB. Ultrasound guided corticosteroid injection for plantar fasciitis: randomised controlled trial. BMJ. 2012 May 22;344:e3260. doi: 10.1136/bmj.e3260. PMID: 22619193 PubMed  
 13. Huang YC, Wei SH, Wang HK, Lieu FK. Ultrasonographic guided botulinum toxin type A treatment for plantar fasciitis: an outcome-based investigation for treating pain and gait changes. J Rehabil Med. 2010 Feb;42(2):136-40. doi: 10.2340/16501977-0491. PMID: 20140409 PubMed  
 14. Abbasian M, Baghbani S, Barangi S, et al. Outcomes of Ultrasound-Guided Gastrocnemius Injection With Botulinum Toxin for Chronic Plantar Fasciitis. Foot Ankle Int. 2019. pmid: 31587569 PubMed  
 15. Acosta-Olivo C, Simental-Mendía LE, Vilchez-Cavazos F, Peña-Martínez VM, Elizondo-Rodíguez J, Simental-Mendía M. Clinical Efficacy of Botulinum Toxin in the Treatment of Plantar Fasciitis: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Arch Phys Med Rehabil. 2021 Oct 22:S0003-9993(21)01498-2. doi: 10.1016/j.apmr.2021.10.003. Epub ahead of print. PMID: 34688605 PubMed  
 16. Fei X, Lang L, Lingjiao H, Wei C, Zhou X. Platelet-rich plasma has better mid-term clinical results than traditional steroid injection for plantar fasciitis: A systematic review and meta-analysis. Orthop Traumatol Surg Res. 2021 Oct;107(6):103007. doi: 10.1016/j.otsr.2021.103007. Epub 2021 Jul 1. PMID: 34217867 PubMed  
 17. Engkananuwat P, Kanlayanaphotporn R, Purepong N. Effectiveness of the Simultaneous Stretching of the Achilles Tendon and Plantar Fascia in Individuals With Plantar Fasciitis. Foot Ankle Int. 2018; 39: 75-82. PMID: 28985685 PubMed  
 18. Lee SY, McKeon P, Hertel J. Does the use of orthoses improve self-reported pain and function measures in patients with plantar fasciitis? A meta-analysis. Phys Ther Sport 2009; 10: 12-8. PubMed  
 19. Roos E, Engström M, Söderberg B. Foot orthoses for the treatment of plantar fasciitis. Foot Ankle Int 2006; 27: 606-11. PubMed  
 20. Hawke F, Burns J, Radford JA, du Toit V. Custom-made foot orthoses for the treatment of foot pain. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD006801. doi: 10.1002/14651858.CD006801.pub2. PMID: 18646168 PubMed  
 21. Rasenberg N, Riel H, Rathleff MS, et al . Efficacy of foot orthoses for the treatment of plantar heel pain: A systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2018. pmid:29555795 PubMed  
 22. Effekt av stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati och hälsporre HTA-rapport 2021:58 Metodrådet. Region Stockholm 2021. www.fvmdialoger.se  
 23. Tengku Yusof TNB, Seow D, Vig KS. The Musculoskeletal Applications of Extracorporeal Shockwave Therapy for Foot and Ankle Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Am Podiatr Med Assoc. 2021 Dec 8:18-191. doi: 10.7547/18-191. Epub ahead of print. PMID: 34878537 PubMed  
 24. Guimaraes JS, Arcanjo FL, Leporace G, et al. Effects of therapeutic interventions on pain due to plantar fasciitis: A systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2022. PMID: 36571559 PubMed  
 25. Othman AM, Ragab EM. Endoscopic plantar fasciotomy versus extracorporeal shock wave therapy for treatment of chronic plantar fasciitis. Arch Orthop Trauma Surg 2010; 130: 1343-7. PubMed  
 26. Arshad Z, Aslam A, Razzaq MA, Bhatia M. Gastrocnemius Release in the Management of Chronic Plantar Fasciitis: A Systematic Review. Foot Ankle Int. 2021 Nov 12:10711007211052290. doi: 10.1177/10711007211052290. Epub ahead of print. PMID: 34766860 PubMed  
 27. Pickin CC, Elmajee M, Aljawadi A, Fathalla I, Pillai A. Gastrocnemius Recession in Recalcitrant Plantar Fasciitis: A Systematic Review. J Foot Ankle Surg. 2021 Nov 1:S1067-2516(21)00441-5. doi: 10.1053/j.jfas.2021.10.029. Epub ahead of print. PMID: 34838458 PubMed  
 28. Fernández-Rodríguez T, Fernández-Rolle Á, Truyols-Domínguez S, et al. Prospective Randomized Trial of Electrolysis for Chronic Plantar Heel Pain. Foot Ankle Int 2018. pmid:29771148 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 29. Wolgin M, Cook C, Graham C, et al. Conservative treatment of plantar heel pain: long term follow up. Foot Ankle Int 1994; 15: 97-102. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet