Gå direkt till huvudinnehållet

Haglunds häl

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Haglunds häl definieras som en posterior exostos på kalkaneus. 
Förekomst:
Tillståndet ses främst hos personer i medelåldern och oftare hos kvinnor än män.
Symtom:
Hälsmärta med eller utan svullnad och rodnad vid hälsenefästet. 
Kliniska fynd:
Smärta vid hälsenans infästning där man även kan palpera en tydlig exostos. Förekomst av bursit vid hälsenefästet ses ofta samtidigt. 
Diagnostik:
Typisk anamnes och kliniska fynd.
Behandling:
I första hand konservativ behandling med anpassning av skor och fysioterapi. Om utebliven förbättring kan man överväga operation för att avlägsna exostosen.   
  1. Akademiska Sjukhuset. Hälsenebesvär. Senast uppdaterad 2020-02-14. (Hämtad 2021-09-29). www.akademiska.se  
  2. Vaishya, R., Agarwal, A. K., Azizi, A. T., & Vijay, V. (2016). Haglund's Syndrome: A Commonly Seen Mysterious Condition. Cureus, 8(10), e820. PMID: 27843738. PubMed  
  3. Choo, Y. J., Park, C. H., & Chang, M. C. (2020). Rearfoot disorders and conservative treatment: a narrative review. Annals of palliative medicine, 9(5), 3546–3552. PMID: 32787369.
  4. Bhatty, U. N., Khan, S. H., & Zubairy, A. I. (2019). Managing the patient with heel pain. British journal of hospital medicine (London, England : 2005), 80(4), 196–200. PMID: 30951414. PubMed  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas